Fysiotherapie voorkomt exacerbaties bij COPD

Fysiotherapeutische behandeling is de belangrijkste interventie bij COPD, stelt klinisch epidemioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Emmylou Beekman van het Maastricht UMC+ in haar promotieonderzoek. COPD-patiënten kunnen door fysiotherapie niet alleen goed werken aan hun conditie, maar zij hebben ook minder kans op exacerbaties oftewel longaanvallen met meer hoesten, meer en taaier slijm en toenemende benauwdheid.

Gespecialiseerde fysiotherapie voor COPD vormt in Nederland en daarbuiten de hoeksteen van de longrevalidatie. Met de therapie wordt geprobeerd exacerbaties te voorkomen door o.a. de lichamelijke conditie en spierkracht zo optimaal mogelijk te trainen. Doorgaans is het moeilijk om wetenschappelijk een rechtstreeks verband aan te tonen tussen de fysiotherapie-interventies en het wel of niet ontstaan van exacerbaties. In het onderzoek van Beekman is gewerkt met een behandel- en een controlegroep. De behandelgroep kreeg een protocol-gestuurd fysiotherapieprogramma met hoog-intensieve inspanningstraining. De controlegroep kreeg geen fysiotherapie of een dusdanig laag-intensief programma dat er geen effect verwacht kon worden.

Betere kwaliteit van leven

De conclusie luidt dat in de behandelgroep significant minder vaak, korter durende en minder ernstige exacerbaties voorkomen dan in de controlegroep. Aangetoond wordt dat geprotocolleerde fysiotherapie een betere kwaliteit van leven oplevert. Dat scheelt de samenleving waarschijnlijk ook geld. Emmylou Beekman: “Het effect kan overschat worden maar de geobserveerde positieve effecten zijn dusdanig groot dat ze aan de interventie toegeschreven kunnen worden.”

Emmylou Beekman promoveerde vrijdag 27 januari 2017 aan de Universiteit van Maastricht met haar proefschrift: Physical therapy in COPD: effects on exacerbations and influence of comorbidity.

Bron: Universiteit van Maastricht
Beeld: Fotolia


Tip

E-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk | 2 accreditatiepunten
 
Female coach helping senior woman exercising in gym
Accreditatie: 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut | Studieduur: ongeveer 2 uur
E-learning starten >> Ga voor meer informatie naar e-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk.