Is fysio ook nuttig bij comorbiditeit?

Patiënten met artrose kennen vaak een (ernstige) vorm van comorbiteit, zoals bijvoorbeeld hartfalen, COPD of diabetes type 2. Voor het eerst is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze groep, die vaak buiten klinische trials wordt gehouden. Het resultaat: fysiotherapie is veilig en effectief bij patiënten met knieartrose met comorbiditeit. 

Dat blijkt uit promotieonderzoek van fysiotherapeut Mariëtte de Rooij in opdracht van en gefinancierd door het KNGF.

In een grote studie onderzoek ontwikkelde zij specifieke behandelprotocollen en testte die in pilots uit op patiënten met verschillende comorbiteiten. Ook onderzocht zij wat het effect hierin is van scholing bij fysiotherapeuten, omdat het complexe interventies zijn. Met positief resultaat.

Competenties

Vernieuwend is dat patiënten met comorbiditeit in het onderzoek werden betrokken, maar niet onlogisch. Veruit de meeste patiënten met knieartrose hebben ook hartfalen, COPD of diabetes. Fysiotherapeuten hebben nu vaak te weinig competenties om oefentherapie adequaat aan te passen aan de aanwezige comorbiditeit.

Eerstelijns

Mariëtte de Rooij voert inmiddels een vervolgonderzoek uit, ook gefinancierd door het KNGF. Hierin wordt gekeken of deze specifieke behandelprotocollen ook effectief en veilig kunnen worden toegepast in de eerstelijnszorg.

Lees ook het artikel Dr. Mariëtte de Rooij wint proefschriftprijs: fysiotherapie zeer effectief bij knieartrose en comorbiditeit.

Bron: Skipr


Tip

E-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk | 2 accreditatiepunten

 
Female coach helping senior woman exercising in gym
Accreditatie: 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut | Studieduur: ongeveer 2 uur

E-learning starten >> Ga voor meer informatie naar e-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk.