Tijdschrift Podosophia

Podosophia richt zich in het bijzonder op podotherapeuten, maar is ook interessant voor beroepsbeoefenaren in aanverwante disciplines, zoals fysiotherapeuten. In het tijdschrift worden onder andere artikelen van sportartsen, bewegingswetenschappers, praktijkadviseurs, docenten en (revalidatie)artsen gepubliceerd.

Podosophia voorziet podotherapeuten van informatie die nodig is voor het (inhoudelijk) uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook aandacht voor de specialisaties sportpodotherapie en diabetespodotherapie.

In het vaktijdschrift wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • Casuïstiek
  • Biomechanica en bewegingsanalyse, innovaties binnen de podotherapie, ondernemerschap en managementzaken
  • Prille ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de podotherapie
  • Nieuws op het gebied van podotherapie, aanverwante disciplines en de gezondheidsbranche in het algemeen
  • Ook interessant voor de fysiotherapeut

Voor wie

  • Podosophia richt zich in het bijzonder op podotherapeuten, maar is ook interessant voor beroepsbeoefenaren in aanverwante disciplines, zoals fysiotherapeuten.
  • Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

Ga voor meer informatie en voor het afsluiten van een abonnement naar Tijdschrift Podosophia.