Guusje ter Horst: ‘Dankzij de wetenschap komt fysiotherapie weer deels terug in het basispakket’

In haar openingsspeech tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van het KNGF en het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) op 15 maart jongstleden benadrukte KNGF-voorzitter Guusje ter Horst het belang van de fysiotherapieonderzoekers voor de beroepsgroep aan de hand van een actualiteit.

Dankzij de wetenschap komt fysiotherapie weer deels terug in het basispakket. Dit geldt sinds 2017 voor claudicatio intermittens en zal vanaf 2018 ook gelden voor fysiotherapie bij knie- en heupartrose. Toenmalig minister Schippers (VWS) heeft opdracht gegeven om ook voor andere aandoeningen uit te laten zoeken of er voldoende evidentie voor fysiotherapie is om deze aandoeningen toe te voegen aan het basispakket.

Ter Horst: “Dit benadrukt dus het belang van een strategische prioritering van kennishiaten in de fysiotherapie voor ons als beroepsgroep, maar nog meer voor onze patiënten.”

Lees ook het artikel Advies Zorginstituut: oefentherapie bij artrose heup en knie in basispakket.

Bron: KNGF