Bewegen kinderen meer in een veilige schoolomgeving?

 

In het proefschrift Active living: the role of the primary school environment on children’s physical activity and sedentary behavior beschrijft Dave Van Kann de invloed van de schoolomgeving op de hoeveelheid beweging van kinderen en doet hij aanbevelingen hoe aanpassingen in de schoolomgeving (schoolpleinen) kunnen bijdragen aan meer fysieke activiteit en minder sedentair gedrag van basisschoolleerlingen. Lees hier de Nederlandse samenvatting van het proefschrift.

Bron: Alles over sport
Beeld: Fotolia