E-learning De bekkenbodem van postpartum tot postmenopauzaal

In deze e-learning wordt gekeken naar het effect van bekkenbodemproblemen op andere klachten waarvoor iemand de fysiotherapeut raadpleegt. Een belangrijk doel van deze cursus is dan ook het signaleren van bekkenbodemproblemen, het afnemen van een meer specifieke anamnese, het hanteren van meetinstrumenten en uitleg over de basisadviezen die voor uw patiënt van belang zijn.

Leerdoelen

  • De anatomie van de musculatuur in en om het bekken uitleggen aan de patiënt
  • De functie van de bekkenbodemmusculatuur benoemen
  • De functie van de bekkenbodemmusculatuur uitleggen en de mogelijke relatie met de patiënt-specifieke klacht
  • Een disfunctionerende bekkenbodem herkennen bij deze specifieke groep vrouwen in de verschillende fasen van hun leven
  • Een mictie-, defecatie- en vezellijst interpreteren
  • De juiste adviezen geven naar aanleiding van de meetinstrumenten
  • Basisadviezen geven met bekkenbodemoefeningen
  • De patiënt met een gerichte hulpvraag verwijzen naar de bekkenfysiotherapeut

Accreditatie
Accreditatie: 2 punten register Algemeen fysiotherapeut (CKR-KNGF) | Studieduur: circa twee uur.

Doelgroep
Deze e-learning module is geschikt voor fysiotherapeuten en manueel therapeuten en is voor abonnees van BSL Fysiotherapeut Totaal gratis te volgen.

Ga voor meer informatie naar E-learnning De bekkenbodem van postpartum tot postmenopauzaal.


Tip

Diagnostiek in de bekkenfysiotherapie_9789036802826-157-3d_Crop Cover BekkenbodemFit_3D_9789031374946-157-3d_Cropsm         Cover Bekkeninstabiliteit Diagnostiek en therapie 9789031362004-157-3d  scherm_fysiototaal-04_Chronisch bekkenpijnsyndroom