Stevig debat over kansen en knelpunten in de fysiotherapie