Bekkenpijncentrum van start

Op locatie Beatrixoord van het UMCG is het Bekkenpijncentrum gestart; een nieuw centrum voor patiënten met chronische pijn in het bekkengebied. Dit nieuwe centrum richt zich met name patiënten met blaaspijnsyndroom, prostaatpijnsyndroom of endometriosepijn.

Na de diagnosestelling wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld en bezien waar patiënten voor deze behandeling(en) terecht kunnen. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Gynaecologie, Urologie en het pijncentrum van de afdeling Anesthesiologie.

In het centrum werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit: een gynaecoloog, uroloog, anesthesioloog, bekkenfysiotherapeut, psycholoog en verpleegkundige. Alle patiënten worden op één dagdeel door de disciplines gezien. De bevindingen worden besproken in een teambespreking waarbij alle disciplines aanwezig zijn. De uitkomsten van de multidisciplinaire diagnostiek worden vervolgens op dezelfde dag met de patiënt besproken.

Patiënten met blaaspijnsyndroom, prostaatpijnsyndroom en endometriosepijn kunnen worden doorverwezen.

Bron: UMCG
Beeld: Springer Medizin


Tip

Lees het interview met Marijke Slieker: ‘We zijn niet gewend over plassen, poepen en vrijen te praten’

NIEUW | E-learning De bekkenbodem van postpartum tot postmenopauzaal

bones  hip    EXTRA artificial joint    CAM hip ersatz  0005.psd

In deze e-learning wordt gekeken naar het effect van bekkenbodemproblemen op andere klachten waarvoor iemand de fysiotherapeut raadpleegt. Een belangrijk doel van deze cursus is dan ook het signaleren van bekkenbodemproblemen, het afnemen van een meer specifieke anamnese, het hanteren van meetinstrumenten en uitleg over de basisadviezen die voor uw patiënt van belang zijn.

Accreditatie
Accreditatie: 2 punten register Algemeen fysiotherapeut (CKR-KNGF)
Studieduur: circa twee uur.

Ga voor meer informatie en om de e-learning te volgen naar E-learnning De bekkenbodem van postpartum tot postmenopauzaal.