Brochure ‘Fysiotherapie bij FSHD’ staat online

In Nederland lijden ongeveer 2000 mensen aan de erfelijke spierziekte facioscapulohumerale dystrofie (FSHD). Door de zeldzaamheid van FSHD is er voor fysiotherapeuten weinig informatie beschikbaar over de behandeling en begeleiding van patiënten met deze aandoening.

 

Spierziekten Nederland heeft  in samenwerking met het KNGF, het expertisecentrum voor FSHD, patiëntvertegenwoordigers, meerdere gespecialiseerde fysiotherapeuten en revalidatieartsen een brochure samengesteld die fysiotherapeuten kunnen gebruiken als zij een patiënt met FSHD onder behandeling krijgen. De inhoud van deze brochure is afgestemd met de multidisciplinaire richtlijn FSHD, die later dit jaar verwacht wordt.

Ga naar de brochure Fysiotherapie bij FSHD (pdf)

Bron: KNGF