Leefstijlcoaching

 

E-learning Leefstijlcoaching

Deze e-learning gaat in op de methodiek van leefstijlcoaching aan de hand van vier stappen, de kernvragen bij gedragsverandering. Kenmerkend voor leefstijlcoaching is dat het perspectief van de cliënt het uitgangspunt vormt bij de stappen/kernvragen.

Het model behandelt de volgende vier cliëntvragen:

  1. Loop ik extra risico’s vanwege mijn leefstijl?
  2. Wat zijn voor mij passende keuzes?
  3. Hoe kan ik mijn keuzes omzetten in gedrag?
  4. Hoe kan ik duurzaam veranderen?

Leerdoelen

  • Inzicht in de methodiek van leefstijlcoaching vanuit cliëntvragen
  • Kennis van en inzicht in de vier stappen bij leefstijlcoaching
  • Voorbeelden van de verschillende interventies bij de vier stappen herkennen en benoemen
  • Kennis van de verschillende meetinstrumenten bij de vier verschillende stappen

Accreditatie

Accreditatie is door CKR toegekend met 3 punten voor het register Algemeen | Studieduur: ongeveer drie uur

Ga voor meer informatie en om de e-learning aan te schaffen naar e-learning Leefstijlcoaching.