Psychisch herstel helpt schouderpatiënt

Er is een duidelijke relatie tussen psychische klachten en het succes van een schouderoperatie. Dat concludeert orthopedisch chirurg Rinco Koorevaar van het Deventer Ziekenhuis, in zijn onderzoek waarmee hij 5 juli aan het UMCG is gepromoveerd. “Voor een goed resultaat na een schouderoperatie moeten zo nodig ook psychische klachten behandeld worden.”

Psychische klachten komen veel voor bij patiënten met schouderklachten. En hoewel artsen in het verleden al vermoedden dat er een verband bestaat tussen psychische klachten en slechtere uitkomsten na een schouderoperatie, was dit nog niet eerder systematisch onderzocht. Orthopedisch chirurg Rinco Koorevaar volgde voor zijn promotieonderzoek 315 patiënten die een schouderoperatie hebben ondergaan een jaar lang, en concludeert dat er inderdaad een verband bestaat tussen slechte klinische uitkomsten, één jaar na de schouderoperatie, en psychische klachten. Maar dit verband blijkt complexer dan gedacht.

Tot nu toe werd aangenomen dat de resultaten van een schouderoperatie bij patiënten die al voor de operatie kampen met psyschische klachten zoals distress, depressie, angst of somatisatie slechter zijn dan bij patiënten zonder psychische klachten. Deze aanname blijkt onjuist; ook bij patiënten met psychische klachten voor de operatie waren de resultaten 12 maanden na de schouderoperatie over het algemeen goed. Dat wil niet zeggen dat de psychische klachten na de operatie verdwenen zijn, 56% van deze groep had ook na de operatie psychische klachten. Daarentegen ontwikkelde 10% van de patiënten zonder klachten voor de operatie daarna psychische klachten. De klinische uitkomsten 12 maanden na een schouderoperatie bleken veel slechter bij patiënten die dan (nog) psychische klachten ondervonden. Dat pleit er volgens Koorevaar voor om niet alleen de schouderklachten, maar ook de psychische klachten te behandelen.

Om na te gaan hoe goed een schouderoperatie gelukt is, gebruiken zorgverzekeraars en andere belanghebbenden schouderscores zoals de DASH score en de Constant-Murley score. Koorevaar stelt in zijn promotieonderzoek vast dat psychische klachten een behoorlijke invloed hebben op deze twee veelgebruikte meetmethoden. Het is volgens hem van belang om daarmee bij het interpreteren van de uitkomsten rekening te houden.

Rinco Koorevaar (1966) is orthopedisch chirurg in het Deventer Ziekenhuis. Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en volgde zijn opleiding tot chirurgisch orthopeed binnen het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Koorevaar was tijdens zijn promotieonderzoek verbonden aan onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG.

De titel van het proefschrift is: “Psychological symptoms and clinical outcome after shoulder surgery”.

Lees ook: The Influence of Preoperative and Postoperative Psychological Symptoms on Clinical Outcome after Shoulder Surgery: A Prospective Longitudinal Cohort Study

Bron: Rijksuniversiteit Groningen / UMCG
Beeld: Fotolia


Tip

978-90-368-0617-6_Cover_1.indd     Cover Onderzoek en behandeling van de schouder     Cover Muskuloskeletale aandoeningen in de sport - De schouder