Laat ouderen dagelijks hijgen van inspanning

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin de beweegnormen worden aangescherpt. Een commissie van de Gezondheidsraad waarin onder andere 14 hoogleraren zitting hadden, concludeert op basis van veel wetenschappelijk onderzoek, dat 150 minuten matig intensief bewegen leidt tot verlaagde risico’s op vele (ouderdoms)kwalen. Het meeste resultaat wordt bereikt door inactieven actiever te maken, zoals ouderen.

Volgens DAZ-directeur Ruud Dirkse vraagt de toepassing van deze nieuwe normen een echte beweegrevolutie in de ouderenzorg. In de begeleiding en ondersteuning van zorgbehoeftige ouderen, zeker in de verpleeghuizen, is rust nog steeds de norm onder zorgverleners. Dirkse: “Het is van groot belang dat ouderen worden uitgedaagd dagelijks te hijgen van inspanning. Dan pas zien we de grootste effecten, zoals ook blijkt uit de onderbouwing van het advies van de Gezondheidsraad.”

Samen met het Kenniscentrum Sport begeleidt het team van DAZ op dit moment 20 verpleeghuizen om bewegen een prominentere plaats te geven in het dagelijks leven van bewoners. Ook verzorgt DAZ trainingen bewegingsgerichte zorg. In al deze projecten en trainingen merkt Dirkse dat zorgverleners, familie en vrijwilligers de natuurlijke neiging hebben om te veel uit handen te nemen van zorgbehoeftige ouderen: “Hierdoor worden ze alleen maar steeds afhankelijker en bewegen zij steeds minder. Ik ben het erg eens met de stelling van Hans Becker: ‘Te veel zorg is erger dan te weinig zorg’, hoewel het natuurlijk het beste is om er ergens tussenin te gaan zitten (niet te veel en niet te weinig). We moeten meer kijken en handelen vanuit mogelijkheden van zorgbehoeftige ouderen. Dat staat bijna haaks op de huidige praktijk, vandaar mijn pleidooi voor een revolutie.”

Bron: Persbericht in reactie op advies Gezondheidsraad
Beeld: Fotolia


Tip

E-learning Leefstijlcoaching 2017-07-24 15_26_45-BSL Shop - Leefstijlcoaching       Cover Leefstijlcoaching 978-90-313-8859-2_CropNB2