Concept-dataset meet uitkomst behandeling lage rugpijn en COPD

Patiënten, beroepsgroep en zorgverzekeraars De Friesland en CZ hebben samen concept-datasets die gebruikt kunnen worden om de uitkomst van een behandeling van een patiënt met  lage rugpijn en COPD te kunnen meten. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van uniforme uitkomst-indicatoren voor eerstelijns fysiotherapie bij  lage rugpijn en COPD.

Het Longfonds, de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, De Friesland en CZ werken samen aan het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc voert de wetenschappelijke begeleiding van het project uit.

Nu volgt de tweede fase van het traject, waarin de conceptsets in pilots door fysiotherapeuten in de praktijk worden gebruikt, geëvalueerd en waar nodig aangepast. In deze fase wordt onderzocht of het mogelijk is om met de geselecteerde concept-datasets te komen tot uniforme uitkomstindicatoren voor de eerstelijns fysiotherapie. De uitkomstindicatoren kunnen worden gebruikt voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg.

In de praktijktoets worden data wordt verzameld  om te bepalen of kwaliteitsindicatoren vastgesteld kunnen worden (stap 4 t/m 6 van de PROM-toolbox, illustratie).

 

Webinar Minimale dataset fysiotherapie

Het KNGF wil graag de mogelijke vragen die fysiotherapeuten hebben over dit project bespreken via een webinar. Door met elkaar in gesprek te gaan over dit vervolgtraject kan volgens het KNGF in gezamenlijkheid worden afgestemd waar de kansen en bedreigingen liggen in een dergelijk traject en hoe deze kunnen worden meegenomen in het vervolgtraject dat januari 2018 start.

Het webinar is op donderdag 26 oktober van 17.00 – 18.00 uur. Aanmelden kan hier. Bij aanmelding kunt u uw vragen vooraf aan het KNGF kenbaar maken.

Lees ook het artikel Minimale Dataset uitkomsten COPD en Lage Rugpijn op de site van het KNGF.

Bron: Skipr
Beeld: Fotolia