Behandelen van wervelkolom gerelateerde klachten | Promotieonderzoek

Nekpijn en rugpijn zijn veel voorkomende klachten zowel in Nederland als wereldwijd. Binnen het patiëntenbestand van de huisartsen zien we dat bijna 2 miljoen mensen nek- en/of rugklachten hebben. In de eerste lijn fysiotherapie zien we dat ongeveer 10% van de patiënten komt met klachten aan de nek-regio en 8% met klachten aan de onderrug.

Zorg aan patiënten met nekpijn en rugpijn is op dit moment veelal een ‘stepped care’ benadering. De eerste stap, volgens de huidige richtlijnen, is dat deze patiënten het advies krijgen gedoseerd in beweging te blijven. Het blijven bewegen wordt vaak farmacologisch ondersteund door middel van pijnstillers. Wanneer dit beleid onvoldoende effect heeft wordt de volgende stap gezet en worden deze patiënten doorgestuurd naar een fysiotherapeut. Wanneer ook dit onvoldoende effect heeft wordt er meer gekeken naar psychosociale factoren welke het herstel in de weg staan en wordt hierop gehandeld door deze patiënten door te verwijzen voor bijvoorbeeld gedragsmatige therapie.

In 2008 is er in Engeland een instrument ontwikkeld, de STarT Back Tool, deze is in het proefschrift van Jasper Bier in het Nederlands gevalideerd. Het instrument heeft als doel om de patiënt met lage rugpijn in een vroege fase te categoriseren als een patiënt met laag-, midden-, of hoog risico op chronische klachten. Daarbij is het belangrijkste doel deze patiënten de zorg te bieden die, op basis van het risicoprofiel het meest passend is. Hiermee wordt de stap gezet van ‘stepped care’ naar ‘stratified care’

De STarT Back Tool is ook vertaald naar de nekregio om ook bij deze patiënten deze prognosestelling te kunnen maken en passende zorg te kunnen bieden. In een vervolg onderzoek is daarbij ook gekeken naar de huidige zorg aan patiënten met nekpijn of rugpijn klachten. De ‘usual care’ is vergeleken met de geadviseerde zorg volgens de STarT Back Tool. Hieruit kwam naar voren dat veel huisartsen en fysiotherapeuten over-behandelen. Zo beiden zij, gemiddeld genomen, meer zorg dan dat nodig zou zijn volgens de STarT Back Tool.

Vervolgonderzoek zou er op gericht moeten zijn om te beoordelen of het implementeren van de STarT Back Tool in Nederland ook leidt tot sneller herstel tegen lagere zorgkosten.

Op 19 december 2017 is Jasper Bier gepromoveerd bij het ErasmusMC, afdeling huisartsengeneeskunde met zijn proefschrift Treating Spinal Pain.

Meer informatie over de onderzoeken naar de STarT Back Tool en de andere onderzoeken die Jasper heeft gedaan kunt u vinden in zijn proefschrift.


 Tip

Cover Onderzoek en behandeling van de nek XL   Cover Onderzoek en behandeling van lage rugklachten_CropNb   Cover Rugpijn en andere onbegrepen klachten