Federatie van Fysiotherapie Specialisten opgericht

 

Negen specialistenverenigingen binnen de fysiotherapie gaan hun samenwerking intensiveren en formaliseren door de vorming van een Federatie van Fysiotherapie Specialisten (FFS).

FFS voorzitter Gerard van der Wees: ‘een federatief verband leidt tot efficiëntere samenwerking op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding, wetenschap & innovatie en registratie. Daarnaast wordt door het FFS-verband de positie van de specialisten Fysiotherapie verduidelijkt en versterkt. De bundeling van krachten geeft ons een sterkere onderhandelingspositie in onze contacten met partijen in de zorg. Niet alleen extern, maar ook intern. Ik ben ervan overtuigd dat met de oprichting van de FFS de toekomst-bestendigheid van de aangesloten verenigingen wordt versterkt’.

Negen verenigingen

De specialistenverenigingen van de Manuele therapie, Sport, Lymfologie en Oncologie, Psychosomatiek, Geriatrie, Bekken, Revalidatie, Orofaciaal en Hart/Vaat/Longen Fysiotherapie kunnen door intensiever samen te werken hun specialisaties doelmatiger vertegenwoordigen. De verenigingen hebben samen meer dan 6000 leden.

De nieuwe federatie zal gesprekspartner zijn voor het KNGF, zorgverzekeraars, overheden, opleidingen en scholingsaanbieders, bedrijfsleven en andere stakeholders op de hen verbindende aandachtsgebieden. Het doel is om met het oog op de toekomst de specialistische kennis en de positie van de Specialist-Fysiotherapeut binnen het zorglandschap te borgen en te versterken.

De ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de fysiotherapie gaan snel en vereisen bestuurlijke daadkracht en besluitvaardigheid. De huidige organisatiestructuur is te omslachtig en veel energie gaat verloren door de huidige eilandstructuur. De nieuwe federatie wil een kwaliteitsslag maken ten aanzien van een aantal gemeenschappelijke terreinen als beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding, wetenschap & innovatie en registratie. Naast de inhoudelijke zijn er ook organisatorische synergievoordelen te behalen. De aangesloten verenigingen verwachten als federatie een goede samenwerking te realiseren met de koepelorganisatie KNGF.

Bron: Persbericht FFS
Beeld: Fotolia