Talking Physio over nieuwe CAO (deel 5) | Video

In deze vijfde aflevering van Talking Physio, door fysiotherapeuten voor fysiotherapeuten, gaat het onder andere over een nieuwe CAO.

In deze uitzending wordt stilgestaan bij het opzetten van een nieuw CAO. Al jaren is er in de eerstelijnszorg geen CAO aanwezig en laatste periode nemen de spanningen op de werkvloer alleen maar toe. In deze aflevering gaan gastsprekers Daan Spanjesberg, voorzitter van de werkgeversvereniging (WVF), en Bob van Ravensberg, voorzitter van de werknemersvereniging (FDV) met elkaar in gesprek over welke stappen er genomen moeten worden om te komen tot een nieuw CAO.