Reparatie van versleten tussenwerverschijven: lessen uit de ontwikkelingsbiologie

Meer kennis van de ontwikkelingsbiologie kan een uitkomst zijn voor mensen en honden die last hebben van rug- en nekpijn door slijtage van de tussenwervelschijven, concludeert dierenarts Frances Bach.

Bach deed onderzoek naar een mogelijke behandeling van deze aandoening, die veelvuldig voorkomt bij mensen en honden. De gangbare behandelingen zoals medicatie, fysiotherapie en chirurgie zijn vooral gericht op symptoombestrijding en leiden niet tot herstel van de tussenwervelschijf zelf. Bovendien zijn er ingrijpende operaties voor nodig en kan medicatie gepaard gaan met bijwerkingen. Alle reden dus om op zoek te gaan naar methoden om de tussenwervelschijf in een vroeg stadium te repareren.

Tijdens haar onderzoek keek Bach voornamelijk naar de zogeheten notochordale cellen, welke het centrum van de embryonale tussenwervelschijf vormen in gewervelde dieren. Deze cellen bleken een zeer interessante bron te zijn voor herstel van versleten tussenwervelschijven.

Zij vond waardevolle resultaten in fundamenteel en preklinisch onderzoek. Mogelijk leidt dit in de toekomst tot betere behandelingsstrategieën voor tussenwervelschijfslijtage bij honden en mensen.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het programma ‘Regenerative Medicine’. De regeneratieve geneeskunde is er op gericht om beschadigde weefsels te herstellen volgens het concept van de ‘One Medicine’: het ontwikkelen van behandelmethoden voor mens én dier.

Voor meer informatie/artikelen >>

Bron: Universiteit Utrecht
Beeld: Fotolia