E-learning Onderzoek van de thorax 3

De e-learningmodule ‘Onderzoek van de thorax 3′ is onderdeel van het BSL Fysiotherapeut Totaal-abonnement en de BSL Academy Geneeskunde. De e-learning bestaat uit twee onderdelen:

1.  Een tutorial met interactieve werkvormen en feedback.
2.  Een zelftoets met 28 juist-onjuist vragen, verdeeld over 7 categorieën.

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze module:

  • Heeft u de belangrijkste anatomische structuren van het hart en longen herhaald en kunt u deze, voor zover mogelijk, op het lichaam aanwijzen (anatomie in vivo).
  • Kunt u aangeven uit welke onderdelen het volledige lichamelijk onderzoek van de thorax bestaat en in welke volgorde dit wordt uitgevoerd.
  • Weet u welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek standaard worden uitgevoerd en welke alleen op indicatie. Deze indicaties kunt u benoemen.
  • Kunt u de harttonen S1, S2, S3 en S4 classificeren.
  • Kunt u verschillende voorbeelden van systolische en diastolische souffles in relatie tot de auscultatiepunten op de thorax benoemen.
  • Kunt u onderscheid maken tussen normale en pathologische longgeluiden.
  • Kunt u de bevindingen van het lichamelijk onderzoek volledig en correct in een verslag opnemen.

Deze e-learningmodule is ontwikkeld door het UMC Utrecht in nauwe afstemming met de hoofdredacteur van het boek ‘Fysische diagnostiek’ (T.O.H. de Jongh et al.) van Bohn Stafleu van Loghum. De module is geoptimaliseerd voor desktop-computers. Gebruik op een tablet (incl. iPad) wordt niet ondersteund.

Ga voor het volgen van de e-learning naar Onderzoek van de thorax 3.

Beeld: Springer Verlag


Tip

Lees het boek Fysische diagnostiek van T.O.H. de Jongh et al.

Cover Fysische diagnostiek 9789031352265-2000_Crop