Fysiotherapeuten over hun beroep: patiënten die vooral gemasseerd willen worden

Het boek De beroepshouding van fysiotherapeuten bevat antwoorden uit interviews met circa vierhonderd fysiotherapeuten op vragen over een professionele beroepshouding.

 

 

 

Hoe reageer je op patiënten die vooral gemasseerd willen worden?

De inspraak van de patiënt bij de te kiezen behandelvorm kan zich uiten in de wens gemasseerd te worden:

Patiënt: “Ik moet echt elke week gemasseerd worden. Ik heb altijd pijn.”
Stagiair “Met fysiotherapie kunnen we meer doen dan alleen masseren. Elke week masseren is geen blijvende oplossing voor uw probleem. We zouden ook oefeningen kunnen gaan doen.”
Patiënt “Ja, dat is wel een goed idee, maar daar ben ik nu gewoon niet klaar voor, fysiek en ook geestelijk niet. Ik merk dat de oefenzaal te zwaar voor mij is. Elke keer opbouwen is te veel voor mij.”
Stagiair “Het is wel belangrijk om op te blijven bouwen, anders bereiken we niks.”
Patiënt “Ja, dat wil ik ook wel. Het moet, maar ik kan het niet. Ik ben dan daarna helemaal kapot. Ik wil écht van mijn klachten af zijn. Ik word er echt gek van. In de zomer wil ik gewoon kunnen genieten zonder pijn. Het moet nu echt overgaan.”

 

Patiënten kunnen de oefentherapie die de fysiotherapeut zinvol vindt, willen vervangen door massage. In vijfhonderd interviews met fysiotherapeuten is geen enkel voorbeeld gevonden van een patiënt die – omgekeerd – massage graag wilde vervangen door oefentherapie. Veel fysiotherapeuten vinden masseren echter ‘een gepasseerd station’ in de fysiotherapie. Dan ontstaat er een probleem: de patiënt is het niet alleen oneens met de behandeling die de fysiotherapeut voorstelt, maar wil bovendien een volgens de fysiotherapeut ‘onverstandige’ massagebehandeling. Er zijn echter ook fysiotherapeuten die massage geen gepasseerd station vinden en het nut ervan verdedigen. Deze fysiotherapeuten krijgen in paragraaf 2.2.1 als eerste het woord. In paragraaf 2.2.2 wordt massage als probleem beschreven door fysiotherapeuten die het meestal niet effectief vinden. Paragraaf 2.2.3 gaat in op het compromis dat fysiotherapeuten sluiten met patiënten die gemasseerd willen worden. In paragraaf 2.2.4 komen fysiotherapeuten aan het woord die nooit een compromis sluiten over massage: zij weigeren patiënten te masseren.

Patiënten die niet (willen) oefenen
De patiënt heeft inspraak bij de te kiezen behandelvorm. Deze paragraaf bespreekt hoe fysiotherapeuten omgaan met patiënten die aangeven geen zin te hebben om te oefenen, terwijl oefenen en bewegen volgens de fysiotherapeut de juiste therapievorm is om de klachten te behandelen. De reden om niet te oefenen is niet dat deze patiënten liever gemasseerd willen worden (zie hiervoor de vorige paragraaf), maar eenvoudigweg dat zij geen zin hebben in oefenen. In paragraaf 2.3.1 worden voorbeelden gegeven van patiënten die oefenen onaantrekkelijk vinden en wordt het probleem dat dan kan ontstaan voor fysiotherapeuten geïntroduceerd. Paragraaf 2.3.2 gaat in op hoe fysiotherapeuten die in ziekenhuizen en verpleegtehuizen werken met deze categorie patiënten omgaan. Paragraaf 2.3.3 beschrijft hoe fysiotherapeuten werkzaam in de eerste lijn reageren op patiënten die niet (willen) oefenen.

Bron: De beroepshouding van fysiotherapeuten
Beeld: iStock


Tip

Hoe gaat een fysiotherapeut om met patiënten die niet willen oefenen? Wat betekent ‘eerlijk zijn’ voor fysiotherapeuten? Hoe reageer je op patiënten die vooral gemasseerd willen worden? Mag een fysiotherapeut vriendschap sluiten met een patiënt? Hoe gaat een fysiotherapeut om met onsympathieke patiënten en bestaan die eigenlijk wel? Wat kan een fysiotherapeut doen voor patiënten met psychosociale problemen? Wat wordt er van een stagiair verwacht en wat van een stagebegeleider?

De beroepshouding van fysiotherapeuten bevat antwoorden op deze en vele andere vragen over een professionele beroepshouding. Dit boek is gratis digitaal beschikbaar voor fysiotherapeuten met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal.

Lees ook de eerder gepubliceerde artikelen op FysioActueel:

Cover De beroepshouding van fysiotherapeuten_9789036803786-157-3d_Crop