Een 28-jarige voetballer met liespijn bij bepaalde draaibewegingen van de linkerheup

Een 28-jarige man komt op het spreekuur en klaagt over linkszijdige liespijn die optreedt bij bepaalde draaibewegingen van de heup. Hij speelt al voetbal sinds zijn zesde. De klachten zijn drie jaar geleden begonnen en nu is de pijn zo hevig geworden dat hij geen volledige wedstrijd meer kan spelen. Hij speelt als verdediger en geeft vaak verre, lange passes. Hij vermeldt vooral toenemende pijn als hij veel passes heeft gegeven.

Inspectie en algemene palpatie
Geen bijzonderheden.

Functieonderzoek

  • Klinisch is er een normale beweeglijkheid van de heup aanwezig.
  • Flexie-adductie-interne rotatie-test (FADIR) provoceert duidelijk herkenbare pijn. De pijn kan telkens opnieuw worden uitgelokt met de FADIR-test.
  • De McCarthy-test is positief: met de heupen in gefixeerde flexie treedt pijn op in de lies bij het extenderen van de aangedane heup.

Bij een cam-heup wijkt de overgang van femurhals naar femurkop af van het gemiddelde. Het collum femoris is minder concaaf en krijgt hierdoor min of meer de vorm van een pistoolgreep. Een dergelijke afwijking wordt ook wel een ‘pistol grip deformity’ genoemd. Bij flexie-adductie-endorotatie van een cam-heup kan gemakkelijk contact ontstaan tussen femurhals en de anterolaterale acetabulumrand. Men noemt dit cam impingement of femoroacetabulair impingementsyndroom (FAI). Het labrum acetabulare kan door een femoroacetabulair impingement gemakkelijk beschadigd worden.

Onderzoek en behandeling van het bekken_312680_1_Nl_2_Fig2_HTML

Bij een cam-heup wijkt de overgang van femurhals naar femurkop af van het gemiddelde. Een dergelijke afwijking wordt ook wel een pistol grip deformity genoemd.

Aanvullend onderzoek
Er wordt een artro-MRI uitgevoerd: deze toont een labrumscheur anterolateraal in de heup, met vermoeden van een kraakbeenletsel ter hoogte van de verbinding tussen labrum en kraakbeen, en er is ook duidelijk een cam te zien. Patiënt krijgt een intra-articulaire proefinfiltratie met alleen een anestheticum, waarna patiënt enkele uren, zelfs na provocatie, geen pijn meer voelt. Dit bevestigt de diagnose van cam impingement met een labrumletsel en mogelijk ook een kraakbeenletsel. Omdat de enige behandeling een heupartroscopie is, wordt deze enkele weken later uitgevoerd. Hierbij vinden we een labrumscheur aan de articulaire zijde van het labrum.

Diagnose
Labrumletsel ten gevolge van femoroacetabulair cam impingement.

Therapie
De labrumscheur wordt gedebrideerd met een shaver. Er is een separatie in de verbinding tussen labrum en kraakbeen en er is een kleine delaminatie van het kraakbeen te zien, wat een kleine kraakbeenflap geeft. De flap wordt weggenomen en er wordt een icepicking (microfracture-techniek) uitgevoerd. Vervolgens wordt via het perifeer compartiment van de heup de cam eveneens weggenomen.

Follow-up

  • Patiënt verblijft één nacht in het ziekenhuis.
  • Gedurende een week mag patiënt met twee krukken wandelen, waarbij een steunverbod geldt aan de geopereerde zijde.
  • Vervolgens mag patiënt tot zes weken na de ingreep rustig rondwandelen en passieve oefeningen doen.
  • Vanaf de zevende week mag patiënt intensiever oefenen.
  • Sporthervatting wordt toegelaten vanaf drie maanden.

Deze patiënt had na drie maanden nog zeurende pijn na inspanningen, maar zeker niet meer de pijn van vóór de operatie. Deze zeurende pijn is het gevolg van het feit dat er ook een kraakbeenletsel aanwezig was. Patiënt kreeg daarom inspuitingen met viscosupplementatie, namelijk driemaal een intra-articulaire injectie met een gel die glucosamine en hyaluronzuur bevat, teneinde de kraakbeengenezing te bevorderen. Na vijf maanden is patiënt volledig klachtenvrij en kan weer voetballen.

Ga voor het gehele artikel naar hoofdstuk 2, Een 28-jarige voetballer met liespijn bij bepaalde draaibewegingen van de linkerheup in Onderzoek en behandeling van het bekken. Auteurs: Koos van Nugteren, Patty Joldersma.

Bron en beeld: Onderzoek en behandeling van het bekken


Tip

Witregels  Onderzoek en behandeling van het bekken_9789036803557-157-3d_CropThema      Onderzoek en behandeling van de heup_9789031351152-157-3d_CropSMFA

Met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal kunt u deze boeken en 120 andere fysiotherapieboeken digitaal raadplegen, waar en wanneer u maar wilt.