E-learning Onderzoek van de thorax 2

Deze e-learningmodule is ontwikkeld door het UMC Utrecht in nauwe afstemming met de hoofdredacteur van het boek ‘Fysische diagnostiek’ (T.O.H. de Jongh et al.) van Bohn Stafleu van Loghum, en is onderdeel van BSL Fysiotherapeut Totaal en de BSL Academy Geneeskunde. De module is geoptimaliseerd voor desktop-computers; gebruik op een tablet (incl. iPad) wordt niet ondersteund.

Na het doorlopen van deze module:

  • Heeft u de anatomie en fysiologie van de longen herhaald.
  • Weet u hoe u de patiënt benadert vóór en tijdens het onderzoek.
  • Weet u hoe (de onderdelen van) het onderzoek van de longen, ook op indicatie, wordt uitgevoerd.
  • Begrijpt u de klinische relevantie van onderzoeksbevindingen van het onderzoek van de longen.
  • Heeft u een beter inzicht in hoe het onderzoek van de longen en hoe afwijkende en niet-afwijkende bevindingen schriftelijk worden vastgelegd.

De module bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een tutorial met interactieve werkvormen en feedback.
  2. Een zelftoets met 28 juist-onjuist vragen, verdeeld over 7 categorieën.