E-learning Onderzoek van de thorax 1

Deze e-learningmodule is ontwikkeld door het UMC Utrecht in nauwe afstemming met de hoofdredacteur van het boek ‘Fysische diagnostiek’ (T.O.H. de Jongh et al.) van
Bohn Stafleu van Loghum, en is onderdeel van BSL Fysiotherapeut Totaal en de BSL Academy Geneeskunde. Deze module is geoptimaliseerd voor desktop-computers; gebruik op een tablet (incl. iPad) wordt niet ondersteund.

Na het doorlopen van deze module:

  • Kent u de belangrijkste anatomische structuren van het hart en longen en kunt u deze, voor zover mogelijk, op het lichaam aanwijzen (anatomie in vivo).
  • Kunt u de fases van de hartcyclus relateren aan het onderzoek van het hart.
  • Kunt u enkele indicaties voor het onderzoek van het hart benoemen.
  • Kunt u aangeven uit welke onderdelen het onderzoek van het hart bestaat en in welke volgorde dit wordt uitgevoerd.
  • Weet u op welke manier de verschillende onderdelen van het onderzoek van het hart kunnen worden uitgevoerd.
  • Weet u op welke beoordelingsaspecten u let bij die onderdelen van het onderzoek van het hart.

Deze e-learning module bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een tutorial met interactieve werkvormen en feedback.
  2. Een zelftoets met 28 juist-onjuist vragen, verdeeld over 7 categorieën.