Tot twee keer toe haalden de Belgische internationals fysiotherapeut Lieven Maesschalck bij de medische staf. De spelers lopen met hem weg. Spelers maken zelf het verschil in hoe fit ze zijn, vindt Maesschalck. Lees meer »

Tien quotes uit het interview met Marijke Slieker

FysioActueel sprak met Marijke Slieker (bekkenfysiotherapeut) over het effect van bekkenbodemproblemen op andere klachten waarvoor iemand de fysiotherapeut raadpleegt. Volgens Slieker moet iedere fysiotherapeut alert zijn op onderliggende bekkenbodemproblemen. Lees meer »

Onderzoek en behandeling van lage rugklachten

In dit praktijkgerichte boek wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot lage rugpijn beschreven aan de hand van concrete patiëntencasuïstiek. Bij iedere casus wordt het onderzoek, de diagnostiek en de behandeling beschreven, inclusief concrete oefenprogramma’s. Lees meer »

Fysiotherapeuten demonstreren – KNGF noemt actie ‘geen verrassing’

De demonstratie van de Actiegroep Fysiotherapie vandaag (30 mei) in Den Haag voor het versneld wegnemen van overbodige administratieve regels en knellende contractbepalingen is voor het KNGF geen verrassing. Het KNGF heeft de afgelopen jaren meerdere malen gewezen op onwerkbare situaties voor fysiotherapeuten waar patiënten de dupe van worden. Lees meer »

Tien quotes uit het interview met Tim Takken

“Patiënten worden uit voorzichtigheid soms te weinig getraind. Dat komt doordat we in dat specifieke geval niet getest hebben wat de patiënt aankan. Goede tests maken de kans op effectieve training groter.” Dat zei bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog dr. Tim Takken. Lees meer »

Valangst in de revalidatiezorg

Valangst verminderen en de kwaliteit van de ouderenrevalidatie na een gebroken heup verbeteren. Dat is het doel van Fit Hip. Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Maaike Scheffers-Barnhoorn van het LUMC onderzoekt de aanpak in dit project. Lees meer »

Invriesmethode gewrichtskapsel

Het Nijmeegse Radboudumc heeft een invriesmethode ontwikkeld om stukjes menselijk gewrichtskapsel beter te bewaren. Dat weefsel kan in plaats van proefdieren worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Lees meer »

Arm-, nek en rugpijn op het conservatorium

Muziek maken is topsport. En wie aan topsport doet, kampt soms met blessures. Ook studenten aan het conservatorium. Twee op de drie studenten op die opleidingen geven aan iedere dag pijn te voelen in hun armen, nek of rug. De helft zegt dat ze door een blessure minder goed spelen. Lees meer »

Krachtverlies bij immobilisatie is te voorkomen

Krachtverlies in een geïmmobiliseerde arm is te voorkomen door krachttraining uit te voeren met de andere arm. Dit ontdekten Australische onderzoekers na een studie bij 28 ongetrainde proefpersonen. Dit effect is het gevolg van aanpassingen door de hersenen en in het ruggenmerg. Lees meer »

Leefstijlbehandeling komt in basispakket

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas waarbij aandacht is voor voeding en leefstijl, komt per 2019 in het basispakket. Dit kondigde Hetty Dokter, beleidsadviseur op het ministerie van VWS, aan tijdens het recente VGZ-zorgdebat ‘Leefstijl als medicijn’. Lees meer »

Uitslag kennisquiz Fysiotherapie en medicatie

Met het oog op de patiëntveiligheid is farmacologische (basis)kennis van groot belang voor de fysiotherapeut. Hoe goed bent u op de hoogte van farmacologie? Test nu uw kennis! Met een foutloze test maakt u kans op het boek Fysiotherapie en medicatie van Hendrik van der Velde. Lees meer »

Sportimpulsprojecten beklijven

Een grote groep mensen sport of beweegt te weinig. Om hen te stimuleren gebruik te maken van sport- en beweegaanbod in de buurt, riep de overheid in 2012 de Sportimpulsregeling in het leven. Dat heeft geleid tot veel nieuwe activiteiten. Nu de moeilijkste groepen nog zien te bereiken. Lees meer »

NZa en KNGF onderzoeken tarieven fysiotherapie

Het KNGF is met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg over de mogelijkheden voor een onderzoek naar de ontwikkeling van de tarieven in de fysiotherapie in relatie tot betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van deze zorg. Fysiotherapeuten geven signalen af dat de tarieven onder druk staan. Lees meer »

Fysiotherapeuten starten buikpijnpoli

Wat kan een fysiotherapeut betekenen bij aanhoudende buikpijn waarvoor geen verklaring is te vinden? Fysiotherapeuten Sjoerd Sengers en Sjaak Jansen zijn buikpijnpoli Twente-Achterhoek gestart, een nieuw concept voor specialistische buikpijnzorg. Lees meer »

Minister wil snel verlichting regeldruk zien

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil niet tot 1 juli wachten op de resultaten van de schrapsessies die actiecomité Het Roer Moet Om en de organisatie van zorgprofessionals VvAA zijn gestart om de bureaucratische lastendruk in de zorg te verminderen. Lees meer »

Liespijn bij draaibewegingen van de heup | Tijdelijk open access

Een 28-jarige man komt op het spreekuur en klaagt over linkszijdige liespijn die optreedt bij bepaalde draaibewegingen van de heup. Hij speelt al voetbal sinds zijn zesde. De klachten zijn een drietal jaren geleden begonnen en nu is de pijn zo hevig geworden dat hij geen volledige wedstrijd meer kan spelen. Hij speelt als verdediger en geeft vaak verre, lange passes. Hij vermeldt vooral toenemende pijn als hij veel passes heeft gegeven. Lees meer »

Tien quotes uit het interview met Jeanine Verbunt

De inzichten rond exposure bij pijn bij bewegen zijn aan veranderingen onderhevig, stelt Jeanine Verbunt, hoogleraar revalidatiegeneeskunde en revalidatiearts. ‘Moet je mensen met angst voor bepaalde bewegingen geleidelijk blootstellen aan de beweging of juist meteen?

  Lees meer »

Knieartrose voorkomen door gewichtsverlies

Al langer bestaat het vermoeden dat patiënten knieartrose kunnen voorkomen door gewichtsverlies en het gebruik van glucosamine. In een onderzoek bij vrouwen van middelbare leeftijd met overgewicht werd een goede preventieve interventie niet bewezen, maar leverde wel de voorzichtige conclusie op dat knieartrose na gewichtsverlies minder vaak voorkomt. Dat staat in een artikel in Huisarts en Wetenschap, 8-2017. Lees meer »

Grondslagen van de ergotherapie | Interview met de auteurs

Prof. Jan De Maeseneer zegt in zijn voorwoord van het boek Grondslagen van de ergotherapie: “In deze veranderende samenleving is de ergotherapie meer dan ooit aan zet. Om dit te realiseren brengt het boek ‘Grondslagen van de Ergotherapie’ een brede waaier van kennis, inzicht en inspiratie.” Lees meer »

Zorgverzekeraars onder de loep | Blog Joost Magermans

Uit diverse recente onderzoeken is naar voren gekomen dat patiënten erg tevreden zijn over hun fysiotherapeut. Een score waar we trots op mogen zijn. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met onze tevredenheid over de zorgverzekeraars? Hoe zouden die uit de bus komen als ze beoordeeld zouden worden? Lees meer »

AMC gaat hart marathonlopers onderzoeken

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat onderzoeken of het lopen van een marathon tot hartschade leidt. Het ziekenhuis zoekt deelnemers aan de marathon van 15 oktober die zich direct na de finish willen laten bestuderen in een MRI-scanner. Lees meer »

Nederlanders heel tevreden over hun fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen extreem tevreden over hun paramedische zorgverlener, zoals hun fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut en logopedist. Gemiddeld geven zij hun therapeut het rapportcijfer 8,8. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 140.000 respondenten. Lees meer »

Laat ouderen dagelijks hijgen van inspanning

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin de beweegnormen worden aangescherpt. Een commissie van de Gezondheidsraad concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat 150 minuten matig intensief bewegen leidt tot verlaagde risico’s op vele (ouderdoms)kwalen. Lees meer »

Alert: 80 procent van de fysiotherapiewebsites onbeveiligd

Twee op de drie sites van zorginstellingen zorgen niet voor een veilige verbinding – te herkennen aan een slotje in de browser. Van de fysiotherapiewebsites is zelfs 80 procent onbeveiligd. Dat blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation onder ruim 22.000 sites van zorginstellingen. Lees meer »

KNGF-leden stemmen in met akkoord paramedische zorg

Negentig procent van de leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft ingestemd met het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg. Instemming van de leden was het “nadrukkelijke voorbehoud” van KNGF-voorzitter Guusje ter Horst toen zij dit akkoord in juni ondertekende. Lees meer »

Toepassing van echografie in de fysiotherapie

Echografie (MSU: Musculo Skeletal Ultrasound) wordt steeds meer en steeds vaker door verschillende zorgprofessionals toegepast, zoals door fysiotherapeuten. ‘Echografie geeft je een ruimere blik op wat de patiënt mankeert’, zegt fysiotherapeut Paul van der Tas, docent echografie. Lees meer »

Fietslabyrint houdt patiënten in beweging

Patiënten van de afdelingen geriatrie en interne geneeskunde van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn kunnen sinds deze zomer gebruikmaken van een ‘fietslabyrint’, een aan een hometrainer gekoppeld beeldscherm waarop fietsroutes te zien zijn. Het systeem moet patiënten helpen tijdens hun ziekenhuisopname in beweging te blijven. Lees meer »

Klant fysiotherapeut wil beter zicht op kosten

Een kwart van de patiënten wil door hun fysio- en oefentherapeut beter geïnformeerd worden over de kosten en het aantal behandelingen voorafgaand aan het behandeltraject. Vijftien procent mist daarnaast betrokkenheid van de behandelaar. Toch zijn ze blijkens een tevredenheidscijfer van 8,5 content met hun behandeling. Lees meer »

Leven met één arm vergroot de kans op overbelasting

Mensen die met één arm leven, hebben vaak overbelastingsklachten in de hoge rug, de nek en de gezonde arm. Dat leidt tot beperkingen in het dagelijks leven. Sietke Postma benadrukt dat het daarom belangrijk is om voor deze groep mensen aandacht te hebben voor de bijkomende klachten die kunnen ontstaan door het leven met één arm. Lees meer »

Onderzoek naar cross-educatie

Trainen met een spiegel kan mensen met bijvoorbeeld een gebroken arm of been helpen sneller hun kracht weer terug te krijgen. Dat zegt bewegingswetenschapper Tjerk Zult. Hij liet proefpersonen één arm trainen, waarbij zij via een spiegel hun bewegende arm konden zien op de plaats van hun andere arm, die niets deed. Daardoor leek het alsof die ook meedeed aan de training. Lees meer »

Psychisch herstel helpt schouderpatiënt

Er is een duidelijke relatie tussen psychische klachten en het succes van een schouderoperatie. Dat concludeert orthopedisch chirurg Rinco Koorevaar van het Deventer Ziekenhuis, in zijn promotieonderzoek. “Voor een goed resultaat na een schouderoperatie moeten zo nodig ook psychische klachten behandeld worden.” Lees meer »

Ganganalyse en looptraining

Veel somatische letsels en aandoeningen leiden tot een verstoring van het normale gaan of lopen. Fysiotherapeuten en paramedici worden dan ook dagelijks geconfronteerd met problemen op dit gebied. Lees meer »

Leefstijlcoaching

Iedere verandering kost moeite en energie. De aarzeling om te veranderen naar iets onbekends en de twijfel over het succes zijn heel normaal. Door in kaart te brengen wat iemand zelf kan beïnvloeden en waar hij hulp bij nodig heeft, stelt een persoon in staat zelf een hoofdrol te spelen in zijn leefstijlverandering. Lees meer »

KNGF start meerjarenplan onderzoek fysiotherapie

Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) heeft in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’ opgesteld. De agenda is op 6 juli met de ondertekening door KNGF-voorzitter Guusje ter Horst en WCF-voorzitter Lex Bouter formeel vastgesteld en vormt de leidraad voor toekomstig onderzoek in de fysiotherapie. Lees meer »

Brochure ‘Fysiotherapie bij FSHD’ staat online

Door de zeldzaamheid van de erfelijke spierziekte facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) is er voor fysiotherapeuten weinig informatie beschikbaar over de behandeling en begeleiding van patiënten met deze aandoening. Maar nu is er een brochure speciaal voor fysiotherapeuten beschikbaar. Lees meer »

Onderzoek NZa bij 5 fysiotherapie­verwerkings­praktijken | KNGF en NZa in overleg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recent onderzoek gedaan naar de registratie en declaratie van zorg bij vijf fysiotherapiepraktijken. Bij twee praktijken bleken de patiëntendossiers leeg en bij één praktijk was sprake van een gebrekkige administratie. Deze praktijken konden daardoor ook niet aantonen dat zij daadwerkelijk zorg verleend hebben en deze correct gedeclareerd hebben. Lees meer »

Implementatie van evidentie in fysiotherapie

Het implementeren van wetenschappelijke evidentie in de gezondheidszorg kent wisselend succes. Zo ook in de fysiotherapie. Daarom wil Nicoline Otterman belangrijke aangrijpingspunten identificeren om de implementatie van evidentie binnen de fysiotherapie verder te kunnen verbeteren. Ze doet dit voor fysiotherapie als onderdeel van multidisciplinaire revalidatie van patiënten met diabetes en patiënten die een beroerte hebben gehad. Lees meer »

Arbeidsfysiotherapie brengt verzuim omlaag

Ruim 85 procent van de zorgmedewerkers loopt lang rond met klachten aan het bewegingsapparaat. Daardoor is het risico groot dat zij uitvallen. Met een praktijktoetsing onder 150 zorgmedewerkers is aangetoond dat door het inzetten van arbeidsfysiotherapie fysieke klachten snel verholpen kunnen worden en herhaling kan worden voorkomen. Lees meer »

Geleidelijk optredende heuppijn | Nu tijdelijk Open Access

Tijdens het tennissen kreeg een 41-jarige man liespijn aan de binnenzijde van zijn bovenbeen. De pijn verdween ook weer, maar kwam na afloop weer terug. Toen drie maanden na aanvang van de klachten de pijn niet meer verdween tijdens het tennissen, nam hij contact op met zijn fysiotherapeut. Lees meer »

Nieuw: Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie

Geriatriefysiotherapeuten worden geregeld geconfronteerd met een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals valpreventie, depressie en de (bij)werkingen van medicatie. Dit boek bespreekt deze specifieke, maar veelvoorkomende situaties en de betekenis daarvan voor het fysiotherapeutisch proces. Lees meer »

Mindfulness inpassen in de fysiotherapiepraktijk

Hoe pas je mindfulness toe in de fysiotherapiepraktijk? Fysiotherapeut Peter van Burken weet dat als geen ander. Na zijn opleiding tot fysiotherapeut studeerde hij psychologie en leerde optimaal te kijken naar de link tussen lichaam en geest. “Er zitten erg veel heilzame en gezonde elementen in mindfulness. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de fysiotherapeut zelf.” Lees meer »

Inspanningstests | Vierde, herziene druk

Inspanningstests zijn essentieel in op maat gesneden trainingsprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. Ze zijn nodig voor een goede evaluatie en maken een training effectiever. Daardoor worden de motivatie en therapietrouw van de patiënt vergroot. Lees meer »

Gisteren verschenen: Mindfulness en fysiotherapie

Mindfulness is een bewezen effectieve behandelvorm bij pijnklachten. Fysiotherapeuten kunnen mindfulness opnemen in hun behandeling en daarmee het fysieke en psychische welzijn van patiënten bevorderen. Dit boek geeft handvatten om mindfulness toe te passen. Lees meer »

Bekkenpijncentrum van start

Op locatie Beatrixoord van het UMCG is het Bekkenpijncentrum gestart; een nieuw centrum voor patiënten met chronische pijn in het bekkengebied. Dit nieuwe centrum richt zich met name patiënten met blaaspijnsyndroom, prostaatpijnsyndroom of endometriosepijn. Lees meer »

Hevige laterale kniepijn spontaan ontstaan bij een 47-jarige vrouw

Op een nacht ontstond pijn aan de laterale zijde van de knie bij een 47-jarige vrouw. De pijn was aanwezig in rust, maar nam sterk toe bij beweging en belasting van de knie. Aangezien de pijn de daaropvolgende dagen niet verminderde, nam de vrouw contact op met haar huisarts die vervolgens de fysiotherapeut raadpleegde. Welke diagnose werd gesteld? Lees meer »

Avulsiefracturen van het jeugdige bekken

Als een spier explosief contraheert, ontstaan er grote krachten binnen de spier, in de pees en aan de peesinsertie. Als de krachten te groot worden, zullen beschadigingen ontstaan in deze keten van spier, pees en insertie aan het bot. Tijdens de puberteit en de adolescentie is de peesinsertie meestal de zwakste schakel. Lees meer »

Fysiotherapeut i.o. met Asperger

Onlangs lanceerde huisarts Els van Veen de website artsenmetautisme.nl. Ze kreeg veel reacties van zorgprofessionals met autisme. Ook van een fysiotherapeut in opleiding die Asperger heeft. Ze doet anoniem haar verhaal. Lees meer »

Bewegen als behandeling bij artrose

Wegen de baten van oefentherapie bij artrose op tegen de kosten? Zorginstituut Nederland heeft zich over die vraag gebogen. In Mediator stond een interview met Sita Bierma, hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen. Zij vertelt over de stand van de wetenschap. Lees meer »

Fysiotherapeut Ruud Schuitemaker over de Nederlandse praktijkrichtlijn Frozen Shoulder: ‘De fysiotherapeut is de spin in het web’

Hoe diagnosticeer en behandel je het beste een frozen shoulder? Vijf fysiotherapeuten hebben de Nederlandse praktijkrichtlijn Frozen Shoulder (FS) voor fysiotherapeuten ontwikkeld. FysioActueel sprak met auteur Ruud Schuitemaker, eerstelijns fysiotherapeut. Hij constateert belangrijke obstakels bij het behandelproces en reikt oplossingen aan. Lees meer »

Europese primeur: gewichtloos revalideren | Video

De Sint Maartenskliniek beschikt als eerste revalidatiecentrum in Europa over de Zero-G, een innovatief nieuw trainingsmiddel, waarmee gerichte sta- en looptraining kan worden gedaan. Uiteindelijk verwacht men dat de Zero-G bijdraagt aan een betere kwaliteit van de loopfunctie en het sneller behalen van de trainingsdoelen van de patiënt. Lees meer »

Advies Zorginstituut: oefentherapie bij artrose heup en knie in basispakket

Oefentherapie bij artrose van heup en knie kan voor maximaal twaalf behandelingen in het basispakket opgenomen worden. Het gaat hierbij om oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut, waarbij de behandeling meestal acht tot twaalf weken duurt. Oefentherapie bij reuma heeft géén plaats in het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Schippers van VWS. Lees meer »

Fysiotherapeut kan online chronische vermoeidheid na kanker verminderen

Veel patiënten die behandeld zijn voor kanker kampen nadien met chronische vermoeidheid. Uit onderzoek van Marije Wolvers (Roessingh Research and Development) is gebleken dat fysiotherapeuten met een nieuwe online interventie bij 66 procent van deze patiënten de vermoeidheid klinisch significant konden laten afnemen. Van de deelnemers herstelde 21 procent zelfs volledig. Lees meer »

Nieuwe diagnosemethode bij lage rugpijn

Met een nieuw ontwikkelde methode (epiduroscopie) kan de oorzaak van lage rugpijn worden vastgesteld. Via een kijkoperatie wordt de ruimte tussen de binnenzijde van de wervelkolom en de zenuwbanen die hierin lopen geïnspecteerd met een epiduroscoop. Lees meer »

Is fysio ook nuttig bij comorbiditeit?

Patiënten met artrose kennen vaak een (ernstige) vorm van comorbiteit, zoals bijvoorbeeld hartfalen, COPD of diabetes type 2. Voor het eerst is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze groep, die vaak buiten klinische trials wordt gehouden. Het resultaat: fysiotherapie is veilig en effectief bij patiënten met knieartrose met comorbiditeit. Lees meer »

Overgewicht Amsterdamse kinderen neemt af

Steeds minder kinderen in Amsterdam zijn te zwaar. In drie jaar tijd is het percentage kinderen met overgewicht en obesitas gedaald van ruim 27.000 naar 24.500 kinderen. Dit blijkt uit de ‘Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen’ over de periode 2012-2015. Lees meer »

Bekkenbodemfysiotherapie bij urogenitale prolaps

In vijftien Noord-Nederlandse huisartsenpraktijken werden vrouwen van 55 jaar en ouder met een symptomatische milde prolaps gerandomiseerd naar een groep die gedurende 24 maanden bekkenbodemfysiotherapie kreeg en een controlegroep bij wie afwachtend beleid werd ingesteld. Lees meer »

Martijn Stuiver lector Functioneel herstel

Martijn Stuiver (fysiotherapeut) is benoemd tot bijzonder lector Hogeschool van Amsterdam voor Functioneel herstel bij kanker. ‘De zorg voor (ex)-kankerpatiënten is in Nederland zeker niet slecht, maar er is ook nog heel veel te verbeteren’, aldus Stuiver in een interview met TvZ. Lees meer »

Minister volgt advies zorginstituut: fysiotherapie terug in de basisverzekering

Op 22 december vorig jaar stuurde het Zorginstituut Nederland (ZiNL) het rapport ‘Systeemadvies fysio- en oefentherapie. Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg’ naar minister Schippers van Volksgezondheid. De kern van dat rapport was de aanbeveling om fysiotherapie terug te brengen in de basisverzekering. Gisteren liet Schippers weten het advies over te nemen. Dat meldt het KNGF. Lees meer »

Meer ongelukken met wintersport

Het aantal ongelukken onder Nederlandse wintersporters is sinds het begin van het jaar met 10 procent toegenomen vergeleken met vorig jaar, meldt alarmcentrale Eurocross Assistance woensdag. Bovendien komen er dit jaar meer meldingen van ernstige verwondingen binnen. Lees meer »

Cervicale manipulatie (‘kraken’) niet altijd veilig

Patiënten die vanwege nekklachten een chiropractor, manueel therapeut, osteopaat of arts manuele geneeskunde bezoeken en een cervicale manipulatie (‘kraken’) ondergaan, kunnen risico lopen op bijwerkingen die in een enkel geval een ernstig verloop hebben. Dit schrijft Medisch Contact. Lees meer »

Acute hamstringblessures bij sporters

Hamstringblessures komen regelmatig voor bij zowel professionele als recreatieve sporters. De basis- behandeling van patiënten met een acute hamstringblessure zonder complete ruptuur is een opbouwend fysiotherapeutisch oefenprogramma. Dat concluderen auteurs in een artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Lees meer »

Groeispurt vergroot kans op sportblessures

Talentvolle sporters hebben meer kans op blessures als ze in een groeispurt zitten. Dat concludeert bewegingswetenschapper Alien van der Sluis tijdens haar onderzoek onder voetballers van de jeugdopleiding van FC Groningen en tennissers van het talentprogramma van de KNLTB. Lees meer »

Te veel ‘slecht’ cholesterol mogelijke oorzaak van artrose

Te veel ‘slecht’ cholesterol blijkt van invloed te zijn op de ernst van artrose. Beschadigd ‘slecht’ cholesterol kan omliggend weefsel aanzetten tot het maken van stoffen die in het gewricht voor schade, botvergroeiingen en ontsteking zorgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Wouter de Munter, Radboudumc Nijmegen. Lees meer »

Gescheurde schouderpees: opereren of fysiotherapie?

Is het beter een gescheurde schouderpees te opereren of om deze te behandelen met fysiotherapie en pijnstillers? Die vraag, waarvoor nog weinig wetenschappelijk bewijs was, stond centraal in een onderzoek uitgevoerd door orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink. Lees meer »

Sneller herstel door vroege revalidatie

Omdat IC- en traumapatiënten erg kwetsbaar zijn, worden ze in het ziekenhuis doorgaans zo min mogelijk belast. Toch blijkt uit ervaring dat zij veel baat hebben bij vroege revalidatie. Hoewel het patiënten veel inspanning kost, kunnen aangepaste oefeningen het herstelproces aanzienlijk bekorten. Dat staat in een artikel in het tijdschrift Revalidatie Magazine (RM). Lees meer »

Fusie Regionale Genootschappen Fysiotherapie met KNGF een feit

Tijdens de 276ste algemene ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) afgelopen woensdag hebben twaalf Regionale Genootschappen Fysiotherapie unaniem ingestemd met een volledige fusie met het KNGF. Het resultaat is één vereniging voor alle fysiotherapeuten in Nederland, zo meldt het KNGF. Lees meer »

Scannende orthopeed voorkomt fouten

Met de invoering van gestandaardiseerde barcodes is het registreren en volgen van orthopedische implantaten veiliger en gemakkelijker geworden. Dat stellen de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) en GS1 Nederland naar aanleiding van de invoering van GS1-barcodes in de orthopedie. Lees meer »

Na herstel hersenschudding grotere kans op een spierblessure

Sporters die na een hersenschudding weer fit zijn verklaard hebben de eerste drie maanden na terugkeer ruim drie keer zoveel kans op een beenblessure als degenen zonder hersenschudding. Het lijkt erop dat sporters die hersteld zijn van een hersenschudding voor langere tijd een verhoogd blessurerisico hebben. Lees meer »

eRevalidatie wint CVA innovatieprijs

eRevalidatie heeft tijdens het symposium van het Kennisnetwerk CVA Nederland op 25 november de George Beusmans CVA innovatie prijs gewonnen. De prijs werd toegekend aan de beste ketenzorginnovatie tijdens de posterpresentaties. Lees meer »

Ruim een derde van de reumapatiënten heeft veelvuldig fysiotherapie nodig

Reuma staat qua ziektelast op de zevende plaats van aandoeningen. Ruim een derde (37%) van de reumapatiënten heeft veelvuldig fysiotherapie nodig. Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds: “Wij doen een dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars om met een compensatie te komen voor deze zorgkosten door bijvoorbeeld verlaging van het eigen risico en te zorgen voor goede regelingen voor oefen- en fysiotherapie in zowel het basispakket als het aanvullende pakket.” Lees meer »

Hulp aan COPD-patiënt bij digitaal zelfmanagement

In het project MijnCOPD testen longartsen van het Bravis ziekenhuis een nieuwe interventie voor COPD-patiënten. Met de combinatie van zelfmanagement, ondersteuning door de mantelzorger en telemonitoring vanuit het ziekenhuis verwachten zij een 25% reductie in het aantal longaanvallen. Binnen het bewegingsprogramma wordt de patiënt ondersteund door een fysiotherapeut. Lees meer »

Aantal ouderen op SEH na val neemt fors toe

In 2015 zijn 97.400 65-plussers na een val op de Spoedeisende Hulp (SEH) beland. Dat is een stijging van bijna 11 procent vergeleken met het jaar ervoor, toen er 88 duizend ouderen op de SEH binnenkwamen. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Lees meer »

Effectieve spieropbouw tijdens slaap

Het toedienen van eiwitten tijdens de slaap is een effectieve manier om spieropbouw te bevorderen. Bart Groen (Maastricht UMC+) onderzocht hoe geconsumeerde eiwitten in het lichaam worden omgezet tot spierweefsel en hoe de aanmaak ervan op een slimme manier kan worden bevorderd. Lees meer »

HelloFysioApp stopt wegens gebrek aan vergoeding

Per 31 december wordt gestopt met de HelloFysioApp, een alles in één e-health-oplossing voor fysiotherapeuten. Als belangrijkste reden wordt het uitblijven van vergoedingen door zorgverzekeraars genoemd, waardoor e-health in de fysiotherapie onvoldoende van de grond komt. Lees meer »

Fysiotherapeuten niet blij met contracten zorgverzekeraars

Fysiotherapeuten worden niet blij van de contracten die zorgverzekeraars gebruiken om hun zorg in te kopen. De zorgverzekeraars zouden niet bereid zijn om te onderhandelen en op bezwaren van de fysiotherapeuten zou niet worden gereageerd. Dat zeggen fysiotherapeuten in een enquête van Motivaction in opdracht van het KNGF. Lees meer »

Ben van Cranenburgh: “Er wordt te veel gepraat bij therapie en training”

In de afgelopen decennia is het een en ander veranderd op het gebied van inzichten over het aanleren van motorische vaardigheden in de sport, de muziek en in de revalidatie. In de revalidatie ontstaan vaak situaties waarbij patiënten (CVA) ondanks intensieve therapie om onduidelijke redenen niet meer vooruitgaan. Moet er misschien een andere leerstrategie worden ingezet? Lees meer »

Nieuw meetinstrument voor oefenen met mensen met beperking

Fysiotherapeut Martijn Venhuizen ontwikkelde een functioneel fysiotherapeutisch behandelprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking  die problemen ondervinden met opstaan en lopen. Als onderdeel van het programma is een meetinstrument ontwikkeld waarmee op vaardigheidsniveau doelen kunnen worden gesteld en geëvalueerd. Lees meer »

Big data in de zorg: begin klein

Big data, dat klinkt groots. Daarom zien veel zorgorganisaties hier als een berg tegenop. Maar volgens Sanne Gooskens kunt u ook klein beginnen. Zij schreef een blog op de website van Skipr. Lees meer »

Centrale sensitisatie in de klinische praktijk

Bent u op zoek naar verdieping over de implementatie van pijnneurowetenschappen in het klinisch handelen? Dan is dit boek iets voor u: een praktische handleiding voor het klinisch herkennen en behandelen van patiënten met centrale sensitisatie. Lees meer »

Web-tv KNGF-richtlijn Nekpijn

In het streven naar kwalitatief hoogwaardige en uniforme fysiotherapie voor patiënten met nekpijn is zeer recent de eerste KNGF-richtlijn Nekpijn gelanceerd. Deze web-tv gaat over deze nieuwe richtlijn – heet van de naald! Lees meer »

Web-tv Van contractie naar actie

Mensen zijn soms tot verbazingwekkende prestaties in staat, ook in de revalidatiewereld. Hoe is dat mogelijk. En waarom verbeteren prestaties soms niet niet ondanks intensieve studie, training of therapie? Hoe werken motorische leerprocessen? Daarover gaat deze web-tv. Lees meer »

Looptraining fysiotherapeut terug in basispakket 2017

De multidisciplinaire richtlijn Perifeer Vaatlijden is alleen al bijzonder omdat het gelukt is op basis van deze richtlijn looptraining door de fysiotherapeut vanaf 2017 weer in het basispakket te krijgen. Het NTvG sprak met Marloes Kolen, fysiotherapeut in Amsterdam. Lees meer »

RIVM: Nederlander eet nog altijd te zout

De hoeveelheid zout die Nederlanders dagelijks binnenkregen, is nog net zo hoog al tien jaar geleden. De inname ligt daarmee nog steeds “ruim boven” de aanbevolen maximale hoeveelheid, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag op basis van onderzoek. Lees meer »

Minder hardlopers in fysiotherapiepraktijk voor marathon

Hardlopers werken steeds gerichter naar een marathon toe. Dat is de conclusie van de fysiotherapeuten Anton Engels, Erwin Pouwelse en Lorenzo D’Hont. Vroeger stond de telefoon roodgloeiend in de laatste weken voor de Kustmarathon, maar tegenwoordig hebben de fysiotherapeuten het een stuk rustiger. “Lopers verzorgen zich steeds beter”, zeggen ze in een interview in de PZC. Lees meer »

Balanstraining of brace bij enkelverstuiking?

Een enkelverstuiking is de meest voorkomende sportblessure. Na een eerste verstuiking heeft een sporter een jaar lang een verhoogd risico op een volgende. Door het dragen van een enkelbrace of het doen van balanstraining kan een herhaalde verstuiking worden voorkomen. Sportarts Kasper Janssen deed onderzoek naar de effectiviteit van beide strategieën. Lees meer »

Grotere rol voor fysiotherapeuten in nazorg bij kanker

Eerstelijns fysiotherapeuten kunnen een grotere rol spelen bij de nazorg voor kanker. Eerst moeten wel twee belangrijke drempels weggenomen worden: gebrek aan vertrouwen dat deze zorgverleners nazorg bij kanker op een veilige manier kunnen uitvoeren en er zal tijd en geld moeten komen voor de extra zorg in de eerste lijn. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Lees meer »

75-jarige vrouw met achillespeesruptuur

De 75-jarige mevrouw Spoor komt bij de huisarts met de klacht dat zij ‘door de voeten is gezakt’. Ze heeft ook van die ‘rare bobbels’ op haar achillespezen gekregen. De huisarts onderzoekt haar voeten en bekijkt tevens de anamnese. Daaruit blijkt dat ze een half jaar geleden ook al door beide voeten is gezakt. De arts stuurt haar door naar de fysiotherapeut. Lees meer »

Rapid Recovery bij nieuwe heup of knie

Een prothese kan uitkomst bieden bij mensen met ernstige slijtage aan de heup of knie. Patiënten die hiervoor een operatie krijgen in Meander Medisch Centrum, zijn nu sneller op de been. Het ziekenhuis stapt over op de methode Rapid Recovery, oftewel snel herstel. Lees meer »

Kunstgewrichten: de heup

Aan de hand van een groot aantal casussen wordt een concreet beeld gegeven van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met een kunstheup. Lees meer »

Opplussen of niet? | Blog Joost Magermans

De zomervakantie is voorbij en iedereen kan weer met frisse moed de komende periode in. Bij de fysiotherapeuten komen de nieuwe contracten van de zorgverzekeraars binnen en gelukkig gebeurt dat nu eerder in het jaar en hebben we meer tijd om eventueel met verschillende verzekeraars over de contracten te onderhandelen. Lees meer »

Hartrevalidatie na infarct verbetert kwaliteit van leven

Mensen die na een hartinfarct meedoen aan een programma voor hartrevalidatie verbeteren hun kwaliteit van leven, worden actiever en hebben een kleinere kans om alsnog aan een hartinfarct te overlijden. Dat blijkt uit het OPTICARE-onderzoek van het Erasmus MC en Capri Hartrevalidatie. De eerste onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens het ESC-congres in Rome. Lees meer »

Handfysiotherapie een onmisbaar specialisme

Annemieke Videler is handtherapeut, een specialisatie in de fysiotherapie die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Terecht, vindt ze, want hand- en polsproblemen zijn vaak complex en moeten in de regel multidisciplinair behandeld worden. ‘Fysiotherapeuten moeten niet te lang wachten met doorverwijzen.’ Lees meer »

Injecteerbare pleister herstelt kapot kraakbeen in gewricht

Een injecteerbare pleister die in een gewricht op kapot kraakbeen wordt geplakt laat het kraakbeen herstellen. Dat is de uitkomst van de eerste praktijkproef met de pleister door prof. dr. Marcel Karperien (Universiteit Twente) en zijn onderzoeksteam. De pleister trekt cellen aan die nieuw kraakbeen in het gewricht laten ontstaan. Lees meer »

Te dik kind heeft vaak te dikke ouders

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders (of verzorgers) ook te dik zijn. Tevens blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, niet-westerse allochtone kinderen en kinderen uit de grote steden vaker overgewicht hebben dan kinderen uit de hoogste inkomensgroep. Lees meer »

Bestaande stoornissen tijdens het lopen bij een 75-jarige patiënt met COPD | Casuïstiek

De 75-jarige mevrouw Spoor komt bij de huisarts met de klacht dat zij ‘door de voeten is gezakt’. Ze heeft ook van die ‘rare bobbels’ op haar achillespezen gekregen. De huisarts onderzoekt haar voeten en bekijkt tevens de anamnese. Daarbij ziet hij dat mevrouw Spoor een half jaar geleden ook al zonder enige aanleiding door beide voeten is gezakt. Hij stuurt haar door naar de fysiotherapeut. Lees meer »

Onderzoek administratieve lasten fysiotherapeuten

De Vereniging voor Fysiotherapie & Wetenschap doet onderzoek naar de administratieve lasten voor fysiotherapeuten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid administratie ten opzichte van de praktijkgrootte, de contractering en welke taken de meeste administratieve lasten hebben. Lees meer »

Fysiotherapie, onderzoek en onderwijs bundelen krachten

Guusje Terhorst, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft deze maans een bezoek aan het Expertisecentrum Eerstelijnszorg Groningen (ECEZG). In het ECEZG komen (fysio)therapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bij elkaar. Lees meer »

Minder heroperaties knie door nieuwe techniek

Aernout Zuiderbaan deed onderzoek naar het plaatsen van een halve knieprothese met een nauwkeurige techniek waarbij een robot wordt gebruikt. Hij vond dat deze nieuwe techniek leidt tot een herstel van de anatomie van de aangedane knie. Lees meer »

Nieuw > Kunstgewrichten: knie en enkel

In Kunstgewrichten: knie en enkel worden de laatste stand van zaken in de knieoperatie beschreven. Het boek bevat richtlijnen voor de mate waarin knie- en enkelprothesen belast mogen worden, bijvoorbeeld tijdens sportactiviteiten. Lees meer »

Leerboek sportgeneeskunde Kernboek

Dit boek behandelt (basis)kennis uit verschillende deelgebieden: inspanningsfysiologie en de biomechanica, trainingsleer en voeding en de behandeling van acute en chronische sportletsels. Het boek bespreekt bijzondere ziektebeelden in de sportgeneeskunde en hun therapeutische en diagnostische interventies. Lees meer »

Lector Bart Staal: ‘Een goede fysiotherapeut maakt zichzelf overbodig’

Fysiotherapeut Bart Staal is enkele maanden geleden benoemd als lector Musculoskeletale Revalidatie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij is onder meer geïnteresseerd in de vraag waarom bepaalde behandelingen wel werken en andere niet. “Vaak spelen zogenaamde aspecifieke effecten een belangrijke rol”, zegt hij. “Zoals de relatie met de behandelaar, of het vertrouwen in de deskundigheid van de behandelaar. Daar wil ik meer onderzoek naar doen.” Lees meer »

Extra geld voor revalidatiezorg ouderen

Er komt extra geld voor ouderen die na een behandeling in het ziekenhuis moeten herstellen in bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid maakten vrijdag bekend dat zij hier de komende jaren 33 miljoen euro voor uittrekken. Lees meer »

Jongeren zitten het langst

Jongeren tussen de 12 en 20 jaar zitten met 10,4 uur per dag het meest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag. Oorzaken van dit lange zitten zijn schoolbezoek, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. Lees meer »

NZa wil betere declaraties fysiotherapie

Fysiotherapeuten willen correct declareren, maar dit lukt niet altijd. Dit blijkt uit zestien diepte-interviews naar de manier waarop fysiotherapeuten omgaan met declaratieregels en een aantal bedrijfsbezoeken bij praktijken. De NZa vindt de uitkomsten zorgelijk. Lees meer »

Inspannings- en sportfysiologie

Inspanningsfysiologie is dé basis voor het begeleiden van bewegen, bijvoorbeeld voor training, bewegingsonderwijs en oefentherapie. Dit boek is zonder twijfel het wereldwijde standaardwerk voor de inspannings- en sportfysiologie. Lees meer »

Biomechanica van de nek

In deze web-tv leggen experts uit hoe de nek beweegt vanuit hun eigen specialisme. Aan de orde komen o.a. de anatomie van de nek, de nekhernia en de discusprothese. Aan de hand van nieuwe beeldvorming en methodologie wordt de beweeglijkheid in kaart gebracht. Lees meer »

Fysiotherapeut moet meer coachende rol vervullen

‘De fysiotherapeut zal een coachende rol moeten vervullen gericht op de eigen regie van patiënten en hun zelfredzaamheid.’ Dat stelde fysiotherapeut Bart Staal onlangs in zijn intreerede als lector Musculoskeletale Revalidatie aan de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Lees meer »

Slimme applicaties in de fysiotherapie

Fysiotherapie-startup Range of Monitor werd deze week verkozen tot studentbedrijf van het jaar. Range of Monitor ontwikkelt meet-applicaties voor op de smartphone waarmee de fysiotherapeut bij patiënten met schouderklachten kan meten hoe ver de arm omhoog kan bewegen. Op deze wijze kan ook de voortgang daarvan tijdens de behandelperiode  worden gevolgd. Lees meer »

Sporters moeten langer herstellen na kruisbandoperatie

Uit onderzoek van orthopedisch chirurg en kniespecialist Rob Janssen (Máxima Medisch Centrum) onder 67 kruisbandpatiënten blijkt dat sporters na een kruisbandoperatie langer moeten herstellen dan gedacht. De genezing duurt namelijk langer dan de zes maanden rust die vaak wordt aangehouden. Lees meer »

Vanavond op NPO1: onderzoek looprobot LOPES II in Geef om je hersenen

Omroep MAX zendt vanavond om 21.25 uur op NPO 1 het live-programma ‘Geef om je Hersenen’ uit. In deze uitzending wordt aandacht gevraagd voor hersenonderzoek. De belangrijkste onderzoeksvraag is of het trainen in de LOPES II resulteert in een beter looppatroon dan conventionele fysiotherapie bij mensen die beginnen te revalideren na een beroerte. Lees meer »

Kennisvraag schouderpijn

Een 50-jarige patiënt komt bij de fysiotherapeut met hevige schouderpijn (VAS 9) sinds 2 dagen, spontaan ontstaan in een halve dag. Hij heeft ook pijn in rust. De schouder voelt iets warmer dan de niet-aangedane schouder. Patiënt kan vanwege de pijn de arm niet eleveren. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? Lees meer »

Uitzending Radar Extra: balans na 10 jaar nieuw zorgstelsel

Tien jaar geleden werd het ziekenfonds afgeschaft en sindsdien is iedere Nederlander verplicht verzekerd. In Radar Extra maakt presentator Antoinette Hertsenberg de balans op. Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Zijn de hoge verwachtingen van het stelsel uitgekomen? En is de zorg effectiever en kwalitatief beter geworden? Lees meer »

Kwaliteit van leven is meer dan gezondheid

“Sociale aspecten hebben een duidelijke invloed op wat mensen als kwaliteit van leven ervaren”, zegt Guy Widdershoven, hoogleraar Medische Filosofie en Ethiek aan de VU. In de zorgsector wordt daar al op ingespeeld. Lees meer »

Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2015

Feiten en meningen, diagnostiek en therapie, wetenschap en praktijk. In deze speciale laatste editie geven zestien prominente wetenschappers en practici aan de hand van een historisch overzicht een unieke vooruitblik op de toekomst van de fysiotherapie. Lees meer »

Nieuwe revalidatie-(fysio)therapie bij ziekte van Parkinson

Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen in Meander Medisch Centrum terecht voor een nieuwe revalidatietherapie, waarbij patiënten wordt geleerd om ‘groter’ te bewegen. Meander Medisch Centrum is de eerste grote zorginstelling in Nederland die deze therapie aanbiedt. De resultaten zijn veelbelovend. Lees meer »

Heeft u kennis van het geneesmiddelengebruik van uw patiënten?

Fysiotherapeuten zouden kennis moeten hebben van het geneesmiddelengebruik van hun patiënten, vindt fysio- en manueel therapeut Hendrik van der Velde. Enige basiskennis is nodig om op verantwoorde wijze rekening te kunnen houden met de invloed die iemands geneesmiddelengebruik kan hebben op het werk van de fysiotherapeut. Lees meer »

Nek- en rugklachten door schoeisel

Om nek- en rugpijn te vermijden is het raadzaam om schoenen met hoge hakken vermijden. Een type ‘standaard laarshak’ daarentegen is ideaal omdat hij breed en stabiel is. Dit staat in een artikel op Gezondheid.be. Lees meer »

Ic-patiënten sneller van beademing af

Het Radboudumc heeft sinds kort een expertise centrum voor intensive care (ic-)patiënten die moeilijk ontwennen van de beademing. Een nieuwe behandelingsaanpak leidt tot sneller herstel van de patiënt en levert aantoonbaar lagere zorgkosten op. Een gespecialiseerd team van verpleegkundigen, intensivisten en fysiotherapeuten werkt nauw met elkaar samen. Lees meer »

Wat kan ik doen aan demotivatie in mijn team?

Ik heb het idee dat een van mijn assistentes niet meer zo gemotiveerd is. Ze lijkt ook haar collega’s negatief te beïnvloeden. Hoe herken ik demotivatie binnen mijn team en wat kan ik er vervolgens aan doen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn hele team gemotiveerd blijft werken? Lees meer »

KNGF: ‘Besluit NZa stap achteruit in kwaliteitszorg fysiotherapie’

De NZa schrapt in de beleidsregel de registratie-eisen voor verbijzonderde fysiotherapie. Fysiotherapeuten die verbijzonderde zorg leveren, zijn vanaf 5 april 2016 niet meer verplicht om ingeschreven te staan bij een specialistenregister om een verbijzonderd tarief in rekening te mogen brengen. Het (KNGF vindt het besluit een stap achteruit in de kwaliteitszorg. Lees meer »

Zorgmodule Bewegen opgenomen in kwaliteitsregister ZINL

Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft de Zorgmodule Bewegen opgenomen in hun kwaliteitsregister. De zorgmodule ondersteunt de fysiotherapeut om de beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening te verbeteren en duidelijke afspraken te maken met huisartsen, zorggroepen, verzekeraars, gemeenten en sport- en beweegaanbieders. Lees meer »

KNGF en VvAA bundelen krachten

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten en VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor professionals in de zorg, gaan nauwer samenwerken. Op 24 maart 2016 is een overeenkomst getekend in Amersfoort. Lees meer »

Tilburg University en NZa starten bijzondere leerstoel

Tilburg University (TiU) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) starten een leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’. Het doel van deze leerstoel is om de theorie en de praktijk over dit onderwerp met elkaar te verbinden. Leerstoelhouder wordt dr. Misja Mikkers. Lees meer »

De patiënt als partner | De zoektocht van het UMC St Radboud

Treffender kon het niet verwoord worden en ook nog eens door een patiënt: ”Kijk niet alleen naar mij, maar ZIE mij; luister niet alleen, maar HOOR mij.” met die woorden sloot Rene Tabak zijn TEDxRadboudUtalk in een muisstil en tot de nok toe gevuld auditorium in Nijmegen af. De patiënt staat niet alleen centraal, hij is lid van het totale behandelteam, met een actieve rol. Lees meer »

Infectie van een heupprothese na ‘dry needling’ | Gelezen in NTvG

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) werd onlangs in een artikel gewaarschuwd voor de gevaren van dry needling door fysiotherapeuten bij patiënten met een gewrichtsvervangende prothese vanwege het risico op een infectie. De auteurs pleiten voor enige terughoudendheid van deze behandeling bij patiënten met een gewrichtsvervangende prothese. Lees meer »

Kind met cerebrale parese

De 7-jarige Jaap wordt door de huisarts verwezen naar de kinderfysiotherapeut met de diagnose Cerebrale parese (CP) spastisch, bilateraal aangedaan, GMFCS I 16, MACS I. De reden van verwijzing is: problemen met lopen en rennen. Lees meer »

Vakinformatie en bij- en nascholing | De knie

Zoekt u (vak)informatie over de knie? Wij hebben een selectie voor u gemaakt van digitale boeken, een geaccrediteerde e-learningmodule ‘Revalidatie na voorste kruisbandreconstructie’, artikelen over de knie en video’s over behandelingen in de praktijk (Kruisband en Meniscus). Lees meer »

Meer bewegen, minder slikken tegen rugklachten

Bijna driekwart van de 55-plussers met rugklachten slikt pijnstillers die nauwelijks helpen om de rugpijn te verminderen, maar wel nare bijwerkingen geven. Dat stelt onderzoeker en huisarts in opleiding Wendy Enthoven van het Erasmus MC in een promotieonderzoek. Lees meer »

Artrose-onderzoek krijgt Vici-subsidie

LUMC-onderzoeker Ingrid Meulenbelt heeft een prestigieuze Vici-subsidie gekregen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 1,5 miljoen euro. Zij gaat hiermee op zoek naar een medicijn voor artrose. Lees meer »

Gezocht: BLOGGER voor FysioActueel

Voor FysioActueel zijn we op zoek naar een blogger: een fysiotherapeut die het leuk vindt om te schrijven en die zijn/haar ervaringen in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk een maand lang (een blog per week) wil delen met collega’s. Wordt u de nieuwe blogger? Lees meer »

Hoe populair is de fysiotherapeut op Tinder?

Met welk beroep heb je de grootste kans dat Tinder-gebruikers naar rechts swipen? Drie maanden geleden introduceerde Tinder de mogelijkheid om je beroep en opleiding op je profiel te vermelden en dat levert vermakelijke statistieken op. Lees meer »

Wat kost een nieuwe heup? | Gelezen in NTvG

Wat zijn de kosten voor de behandeling van een fitte 50-plusser met een gedislokeerde femurhalsfractuur met een totale of halve heupartroplastiek? Volgens Paul Burgers (Erasmus MC) en collega’s na 2 jaar gemiddeld 26.399 euro. Lees meer »

Casus | Kogelstoter met chronische pijn aan het dorsale aspect van de pols

Bij een 20-jarige kogelstoter waren geleidelijk klachten aan de pols ontstaan. Het betrof zijn rechterpols en de klachten traden vooral op in de voorbereidingsfase van het stoten, waarbij de 7,25 kilo zware kogel boven het hoofd gehouden wordt, de elleboog licht gebogen is en de pols zich in maximale extensie bevindt. Voor een derde opinie werd een onafhankelijke fysiotherapeut geraadpleegd. Lees meer »

Kleine fysiotherapiepraktijk beter beoordeeld dan grote

Patiënten beoordelen kleine fysiotherapiepraktijken gemiddeld genomen beter dan grote. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 700.000 fysiotherapiepatiënten die in de afgelopen jaren zijn ondervraagd. Ook blijkt dat patiënten vinden dat bejegening, verwachtingsmanagement en professionele belangstelling vooral belangrijk zijn in de beoordeling van hun fysiotherapeut. Lees meer »

Benchmarkcijfers fysiotherapie 2015

In 2015 heeft Intramed op grote schaal prestaties en cijfers vergeleken van fysiotherapiepraktijken. Aan de hand van de meest recente gegevens wordt teruggeblikt op 2015 en de voorgaande jaren. Welke ontwikkeling maakt de fysiotherapie bijvoorbeeld door als het gaat om (niet-)chronische behandelingen? En hoe ontwikkelt het behandelgemiddelde zich? Lees meer »

Casus | Chronische progressieve lage rugpijn met uitstraling in twee dermatomen bij een 44-jarige havenarbeider

Een 44-jarige havenarbeider komt bij de fysiotherapeut. Hij heeft een voorgeschiedenis van chronische laag-lumbale rugklachten met acute episoden, waarbij de pijn sinds enkele jaren progressief was. De pijn werd steeds lokaal onderin de lumbale wervelkolom gevoeld, maar nu begon de pijn ook uit te stralen naar de linkerbilregio, het posterieure aspect van het bovenbeen, tot in de kuit. Lees meer »

Investering van 1,3 miljoen in sportinnovatie

Minister Edith Schippers (Sport) heeft deze week ruim 1,3 miljoen euro toegekend aan organisaties en bedrijven die excelleren op het gebied van sportinnovatie: een nanopil die de temperatuur tijdens het hardlopen meet, een hydrovest, een innovatieve roeiboot en een interactieve wandelstok voor ouderen. Lees meer »

Borstreconstructie zou de kans op lymfoedeem verkleinen | Promotieonderzoek

Artsen onderschatten de gevolgen van lymfoedeem na borstkanker. Voor borstkankerpatiënten leidt dit vaak nog jarenlang tot pijn en moeilijk kunnen gebruiken van de arm. Borstreconstructie zou de kans op lymfoedeem verkleinen en veel leed kunnen schelen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van plastisch chirurg Tiara Lopez Penha aan de Universiteit van Maastricht. Lees meer »

KNGF blijft koninklijk

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) mag de komende 25 jaar het predicaat ‘koninklijk’ blijven voeren, zo werd woensdag bekendgemaakt op het hoofdkantoor in Amersfoort. Lees meer »

Tendinose: de histologie en de behandeling

Tendinose is een degeneratieve verandering van de pees. Deze ‘aandoening’ komt vaker voor bij ouderen. Niet altijd is er sprake van een symptomatische tendinose; de pees kan histologisch alle kenmerken van een degeneratie hebben zonder dat hieruit symptomen voortkomen. Wel is het risico op klachten hoger en zal er eerder een (partiële) ruptuur optreden in een gedegenereerde pees dan in een kerngezonde pees. Lees meer »

Nieuw: Fysiotherapie en medicatie

Fysiotherapie en medicatie geeft in duidelijke taal weer welke taak de fysiotherapeut kan vervullen binnen de medicamenteuze behandeling van de patiënt en welke restricties hierbij gelden. De fysiotherapeut (in opleiding) leert potentiële risico’s van medicatie in de fysiotherapeutische praktijk te signaleren en te beperken. Lees meer »

Spieren hebben beweging nodig

Voor gezonde spieren moet je eiwitten eten én veel bewegen. Gezonde mensen verliezen anderhalve kilo aan spiermassa als ze een week verplicht bedrust moeten houden. Puur het effect van niet bewegen. Dat zegt spierfysioloog Luc van Loon (Maastricht UMC+) in een interview op nrc.nl. Lees meer »

Twijfelachtige parkinsonstudie heeft mogelijk kwalijke gevolgen

Fysiotherapie zou geen effect hebben bij patiënten met milde parkinson, concluderen Britse onderzoekers in een studie die onlangs verscheen in vakblad JAMA Neurology. Prof. dr. Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen (Radboudumc) en tevens parkinsonspecialist laat weten dat dit onzin is en dat deze slechte studie kwalijke gevolgen kan hebben. Lees meer »

Minder verwardheid na heupoperatie

Het zijn doorgaans oudere mensen die met een gebroken heup in het ziekenhuis belanden. Zij maken een grote kans dat zij bij ziekenhuisopname te kampen krijgen met een delier, een acute verwardheid. Om dit te voorkomen het Ziekenhuis Gelderse Vallei een nieuwe procedure ingevoerd. Lees meer »

Ketenzorg vrijgesteld van btw

In de ketenzorg is sinds 1 januari een aantal werkzaamheden vrijgesteld van btw. Dat geldt met name voor zorginhoudelijke werkzaamheden. Overhead van de samenwerkende ketenorganisaties blijft voorlopig wel onder het tarief van 21 procent btw vallen. Dat meldt consultancy- en accountantskantoor BDO. Lees meer »

Van Rijn past meldcode kindermishandeling aan

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) scherpt de afspraken rond het signaleren van kindermishandeling aan. Beroepskrachten die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis een seintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. Lees meer »

Veel zitten is gevaarlijk

In het Haarlems Dagblad stond onlangs een interview met fysiotherapeut en ergonoom Frans Vulker. Drie miljoen Nederlanders verrichten hun dagelijkse werk (vooral) zittend. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurig zitten slecht is voor de gezondheid. Mensen moeten loskomen van de rugleuning, zegt Vulker. Lees meer »

Fysiotherapeut met schouderpijn na val op ijsbaan

Tijdens schaatsen valt een 28-jarige fysiotherapeut met zijn linkerschouder hard op het ijs. Hij staat direct weer op, ondanks hevige pijn in zijn linkerschouder. Binnen enkele minuten zakt de pijn vrijwel weg en kan hij verder schaatsen. Maar ’s avonds komt de pijn in hevige mate terug. Lees meer »

Door teamwork eerder thuis na knieoperatie

Opname na het plaatsen van een knieprothese is in het ziekenhuis Reinier de Graaf  (Delft) aanzienlijk verkort. Dankzij een nieuwe operatiemethode en teamwork kunnen patiënten met versleten knieën een dagbehandeling krijgen in plaats van een opname van drie dagen. Lees meer »

Goede communicatie zorgverlener heeft positieve invloed op pijnbeleving

Uit een publicatie van NIVEL-onderzoekers in het tijdschrift European Journal of Pain blijkt dat goede communicatie een positieve invloed heeft op de beleving van pijn. Vooral als een zorgverlener positieve verwachtingen uit over het beloop van de pijn of informatie geeft over ingrepen die een patiënt moet ondergaan, heeft dat een gunstig effect. Lees meer »

Virtuele fysiotherapie op de loopband

Tijdens het lopen op de loopband wandelen door exotische bestemmingen of de eigen omgeving. Dat maakt oefenen op de loopband veel leuker en helpt mensen te motiveren om vaker en langer te trainen. Geriatriefysiotherapeut Mariëtte van Gastel vertelt wat de voordelen hiervan zijn. Lees meer »

Aandacht voor effectieve interventies om sportblessures te voorkomen

Om het stijgende aantal sportblessures in Nederland terug te dringen is het van belang dat sporters gebruikmaken van preventieve interventies waarvan de effectiviteit is bewezen. Meer onderzoek naar de effectiviteit van interventies is noodzakelijk. Dit blijkt uit een quickscan die het RIVM in samenwerking met het NISB heeft uitgevoerd voor het ZonMw-programma Sportblessurepreventie. Lees meer »

Chronische pijn is te verlichten door beweging

Neurowetenschapper Ben van Cranenburgh (stichting ITON), spreekt op donderdag 17 december tijdens de live web-tv-uitzending Chronische pijn over de nieuwe inzichten op dit gebied. Die bieden interessante perspectieven voor de fysiotherapeut. Lees meer »

Beweeg-app voor alle Bechterew-patiënten

Sinds kort kunnen alle Bechterew-patiënten gebruikmaken van de beweeg-app ‘Bewegen met Bechterew Sint Maartenskliniek’. Met deze app kunnen patiënten zelf hun oefeningen eenvoudig en op de juiste manier uitvoeren, naast de fysiotherapie die zij krijgen. Lees meer »

Gelezen in Bijblijven | Bekkenfysiotherapie bij prolaps

Patiënten met een milde of een meer gevorderde prolaps worden door de huisarts vaak doorverwezen naar de bekkenfysiotherapeut. Uit onderzoek naar de effectiviteit van bekkenfysiotherapie bij vrouwen met een prolaps stadium 1 of 2 en een studie in de huisartsenpraktijk blijkt dat deze vrouwen baat hebben bij bekkenfysiotherapie. In het tijdschrift Bijblijven stond onlangs een artikel over prolaps. Lees meer »

Reuma, hart- en vaatziekten en depressie gelinkt door ontstekingscellen

Het verband tussen reuma, hart- en vaatziekten en depressies moet mogelijk gezocht worden in bepaalde ontstekingscellen. Deze ontstekingscellen, de zogenaamde macrofagen, spelen bij alle drie de ziekten een belangrijke rol. Prof. dr. Mike Nurmohamed vroeg in zijn oratie op 20 november als hoogleraar reumatologie bij VUmc aandacht voor dit verband. Lees meer »

Rian Veldhuizen voorzitter NVOS-orthobanda

Rian Veldhuizen, voormalig algemeen directeur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is op 1 december aangetreden als nieuwe voorzitter van NVOS-Orthobanda, de Nederlandse branchevereniging van leveranciers van orthopedische hulpmiddelen en diensten. Lees meer »

Igor Tak benoemd tot NVFS Sportfysiotherapeut® 2015

Sportfysiotherapeut Igor Tak uit Culemborg is onlangs benoemd tot NVFS Sportfysiotherapeut® van het jaar 2015. De NVFS Sportfysiotherapeut® van het Jaar is een tweejaarlijkse prijs voor officieel geregistreerde leden van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS). Lees meer »

NZa checkt fysiotherapeuten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft op dit moment extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapiebehandelingen. Aanleiding om te focussen op de sector fysiotherapie zijn vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht. Lees meer »

Nieuwe methode om blessures voorste kruisband te voorkomen

Een blessure van de voorste kruisband heeft verstrekkende fysieke en psychosociale gevolgen. Hoewel iedereen het eens is over het belang van preventie, lukt het nog niet het aantal blessures terug te dringen. Anne Benjaminse heeft ontdekt dat preventieprogramma’s wellicht kunnen worden verbeterd met principes uit het motorisch leren. Lees meer »

Behandelresultaten revalidatie worden zichtbaar

Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en de zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis hebben de intentieverklaring voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten ondertekend. Hiermee is een stap gezet in de ontwikkeling van een landelijke databank, waarin de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten verzamelen. Lees meer »

Een op de drie Nederlanders krijgt diabetes

Van alle Nederlanders krijgt een op de drie ouderdomssuikerziekte (diabetes type 2) en de helft een voorstadium daarvan. Dat schrijven onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Diabetes and Endocrinology. Lees meer »

Nike de fout in met hardloop-app

Sportartikelenfabrikant Nike heeft de wet overtreden door gebruikers van zijn hardloop-app onvoldoende te informeren over de verwerking van gevoelige gezondheidsgegevens. Volgens het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gaat het om data zoals gewicht, lengte en hoe vaak en intensief mensen sporten. Lees meer »

Wachtlijsten pijnpatiënten groeien onverantwoord

Patiënten met chronische pijn wachten in Nederland structureel te lang op een behandeling. Duizenden patiënten zitten thuis met pijn. Dat blijkt uit wachtlijststatistieken van de pijnpoliklinieken, gesprekken met artsen en beroepsverenigingen van pijnbestrijders. Lees meer »

Bewerkstelligen verandering leefstijl: straffen of belonen?

Professionals in de zorg, zoals fysiotherapeuten, worden vaak geconfronteerd met mensen bij wie de leefstijl een belangrijke factor is in het ontstaan of voortbestaat van gezondheidsproblemen. Met een individueel gerichte aanpak kan de professional zulke mensen helpen om tot leefstijlverandering te komen, stelt Maarten Bijma. Lees meer »

Ontsteking in gewrichtsbekleding belangrijk bij artrose

Ontstekingen in de binnenbekleding van gewrichten spelen een belangrijke rol bij schade en pijn door artrose. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Badelog de Lange-Brokaar. Dit inzicht helpt mogelijk bij het behandelen van deze veelvoorkomende aandoening waar nog geen goede remedie tegen is. Lees meer »

Dementie te voorspellen via looptest

Een looptest kan bijdragen aan een goede voorspelling van dementie. Het looppatroon is namelijk een belangrijke aanwijzing dat de hersenen minder worden. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hopen via de looptest dementie vroeg op te sporen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Lees meer »

Meld u aan voor de Nieuwsbrief Fysiotherapie

Wilt u ook twee keer per maand de gratis Nieuwsbrief Fysiotherapie ontvangen met nieuws, (nieuwe) fysiotherapieboeken, congressen en
bij- en nascholingen op het gebied van fysiotherapie? Meld u dan aan en maak kans op de dvd-rom Extremiteiten met 135 video’s. Lees meer »

Onderzoek naar kniedistractie

Karen Wiegant, arts-onderzoeker in de Sint Maartenskliniek, heeft onderzoek gedaan naar kniedistractie. Met deze methode als aanvulling op de behandelingen hopen de betrokken partijen het aantal knierevisies terug te dringen. De Sint Maartenskliniek in Woerden heeft kniedistractie reeds toegevoegd aan het behandelaanbod. Lees meer »

Gelezen in NTvG | Studie naar over- en ondergewicht bij Amsterdamse kinderen

De afgelopen jaren is er toenemende belangstelling voor meer bewegen en gezonder en minder eten, om zo overgewicht terug te dringen. Het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkeling onbedoeld heeft geleid tot een stijging van het percentage kinderen met ondergewicht. In NTvG is een onderzoek gepubliceerd over de prevalenties van onder- en overgewicht bij kinderen in Amsterdam. Lees meer »

Nieuwe app voor COPD-patiënten

Novartis heeft een app ontwikkeld die COPD-patiënten inzicht geeft in hun dagelijkse leefstijl en ze helpt en stimuleert om de ziekte beter te managen. Dit heeft Novartis gedaan in samenwerking met meer dan honderd Nederlandse COPD-patiënten. Lees meer »

Yvonne Heijdra benoemd tot hoogleraar Pathofysiologie van COPD

Yvonne Heijdra is met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar Pathofysiologie van COPD bij het Radboudumc. Het is een chronische ziekte die steeds vaker voorkomt, samengaat met andere aandoeningen en waaraan steeds meer mensen overlijden. In de voorspellingen voor 2020 staat COPD wereldwijd op de derde en vijfde plaats als het gaat om sterfte en ziektelast. Lees meer »

Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging

Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om meer te gaan bewegen kunnen veel baat hebben bij een online interactief programma dat motiverende gesprekken met hen voert. Stijn Friederichs ontwikkelde hiervoor de ‘Ik Beweeg interventie’. Na een jaar bewogen de deelnemers gemiddeld per week een uur meer. Lees meer »

Integrale zorg multimorbiditeit komt langzaam van grond

Mensen met meerdere chronische ziekten kunnen al in diverse Europese landen integrale zorg krijgen. Het aanbod is echter nog beperkt, zo stelt onderzoeksinstituut NIVEL vast. De integrale zorgprogramma’s zijn vooral gericht op mensen met een combinatie van twee specifieke ziekten, of integreren de zorg vanuit verschillende disciplines maar in beperkte mate. Lees meer »

COPD en chronisch hartfalen | Promotieonderzoek

Patiënten met chronisch hartfalen hebben vaak last van kortademigheid en een verminderd inspannings- vermogen. Een deel van deze klachten kan echter ook het gevolg zijn van een bijkomende longaandoening, zoals COPD of een andere longfunctiestoornis. Op dit onderwerp is Armine Otto-Minasian onlangs gepromoveerd. Lees meer »

Keurmerk voor multidisciplinair CF-team

Het CF-team van het Maastricht UMC+ heeft onlangs het keurmerk gekregen van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de vereniging van patiënten die aan cystic fibrosis (of taaislijmziekte) lijden. Voor dat keurmerk is het Maastrichtse CF-team onder de loep genomen. Lees meer »

Huisartsenakkoord moet ook voorbeeld zijn voor fysiotherapeuten

Zorgverzekeraars Nederland noemt het akkoord dat huisartsen, patiënten en het ministerie van VWS met elkaar hebben gesloten een goed voorbeeld voor andere sectoren in de zorg. Het akkoord dat dinsdag werd gepresenteerd kwam er na na de campagne van de actiegroep van huisartsen Het Roer moet Om. Lees meer »

Fysiotherapie lijkt effectief bij behandeling springersknie

Bij sporten waarbij veel wordt gesprongen, zoals volleybal en basketbal, ligt de zogeheten springersknie op de loer. Hoewel het een veelvoorkomende peesaandoening is, is de oorzaak ervan en de beste behandeling nog onbekend. UMCG-onderzoeker Mathijs van Ark deed onderzoek naar het ontstaan van de blessure en de beste behandelingen. Lees meer »

Gelezen in NTvG | Blijven werken verbetert herstel rugklachten

Slechts de helft van de patiënten met chronische lage rugpijn is een jaar na een multidisciplinaire behandeling voor meer dan 90 procent aan het werk. Meer werken bij aanvang van de behandeling voorspelt herstel. Dat laten Karin Verkerk en haar collega’s zien in een prospectieve studie in Journal of Rehabilitation Medicine. Lees meer »

Meer sportblessures bij kinderen en jongeren

Het aantal sportblessures is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000-2014, dat minister Schippers 17 september naar de Kamer stuurde. Vooral kinderen en jongeren raken vaker geblesseerd. Lees meer »

Driekwart van de Nederlanders heeft plasklachten

Driekwart van de volwassen Nederlanders heeft wel eens plasproblemen. Het is een fabel dat alleen ouderen te kampen hebben met plasklachten. De Continentie Stichting Nederland (CSN) vraagt daarom aandacht voor plasproblemen en probeert het taboe te doorbreken. Lees meer »

Tips voor omgaan met boze of agressieve patiënten

Zorgverleners krijgen soms te maken met boze of agressieve patiënten. De patiënt wil meteen van zijn klachten af of is niet tevreden met de (voorgestelde) behandeling. Hoe kunnen zorgverleners en de andere personeelsleden zich beter wapenen tegen agressief gedrag? Lees meer »

Een selectie van zeven artikelen over fysiotherapie

Wij hebben een selectie voor u gemaakt van zeven artikelen over fysiotherapie. De artikelen zijn heel divers en gaan onder andere over liespijn bij bepaalde draaibewegingen van de linkerheup, de hoge werkdruk die wordt ervaren, behandeling na voorste-kruisbandreconstructie en mag je vriendschap sluiten met een patiënt? Lees meer »

Bestaande stoornissen tijdens het lopen bij een 75-jarige patiënt met COPD

Een half jaar geleden zakte een 75-jarige vrouw zonder enige aanleiding door haar linkervoet. Een paar dagen later gebeurde hetzelfde met haar rechtervoet. Hierbij ontstond pijn aan de achterzijde van haar enkel maar deze pijn was enkele dagen later weer verdwenen. Zij kreeg vanaf dat moment de neiging op haar hielen te gaan lopen en ontwikkelde daardoor een wat merkwaardig looppatroon. Lees meer »

Nieuw netwerk jonge fysiotherapeuten

Op 22 september vindt de eerste bijeenkomst van de nieuwe vereniging Young Physiotherapist Association (YPA) plaats in Utrecht. Verschillende sprekers houden korte pitches en is er gelegenheid om te netwerken. Lees meer »

Bezwijkt puberrug onder zware boekentas?

Geen enkel wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een zware boekentas de oorzaak is van rugklachten. Volgens hoogleraar en rugspecialist Maurits van Tulder (VU) ontstaan klachten niet door een zware tas, maar door het leven dat zwaarder wordt. Dat stond in de Volkskrant. Lees meer »

Afleiden cognitieve controle helpt bij revalidatie VKB-reconstructie

Sporters met een reconstructie van de voorste kruisband (VKB-reconstructie) kunnen baat hebben bij het gebruik van virtual reality tijdens de revalidatie. Hierdoor kan de aandacht van de knie worden afgeleid, waardoor nieuwe bewegingspatronen makkelijker worden aangeleerd en langer blijven bestaan. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van dr. Alli Gokeler. Lees meer »

Meer zorgmedewerkers bij de fysiotherapeut

Bijna een op de drie zorgmedewerkers deed in 2014 een beroep op fysiotherapie. Daarmee groeit het aantal zorgmedewerkers dat een fysiotherapeut bezoekt. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Stichting IZZ. Vergrijzing en een als onveilig ervaren organisatieklimaat zijn de voornaamste oorzaken voor het groeiende beroep op fysiotherapie. Lees meer »

Nieuwe Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

De VU heeft een nieuwe faculteit: de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB). De faculteit is een fusie van de faculteiten Psychologie & Pedagogiek en Bewegingswetenschappen. Volgens neuropsycholoog Erik Scherder weerspiegelt de fusie precies wat steeds meer duidelijk wordt: “Bewegen en gedrag hebben invloed op elkaar.” Lees meer »

Beweeggames niet aantrekkelijk genoeg

De huidige beweeggames concurreren te weinig met gangbare computergames, bleek uit het promotie- onderzoek van Monique Simons. Zij onderzocht in hoeverre beweeggames kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het terugdringen van obesitas bij jongeren. Lees meer »

Waarom is lage rugpijn zo lastig te verhelpen?

Het ziekteverzuim door rugklachten kost de Nederlandse economie jaarlijks zo’n vier miljard euro. Het UMCG wil onderzoeken waardoor rugpijn precies wordt veroorzaakt en wat de beste remedie is. Voor dit onderzoek worden tien jaar lang 2.000 mensen gevolgd. Lees meer »

Gelezen in Huisarts en Wetenschap | Beeldvorming niet zinvol bij ouderen met acute lage rugpijn

Amerikaanse onderzoekers gebruikten een cohort van 2.876 patiënten ouder dan 65 jaar die zich bij de huisarts meldden met nieuw ontstane lage rugpijn met of zonder uitstraling. Bij 1.523 patiënten (53%) werd binnen 6 weken beeldvorming verricht. Deze patiënten werden vergeleken met controlepatiënten bij wie geen beeldvorming werd verricht binnen 6 weken. Alle patiënten werden 1 jaar gevolgd, met als uitkomstmaten pijn en kankerdiagnosen. Lees meer »

Zorggroep Almere voegt gezondheidscentra samen

Zorggroep Almere treft voorbereidingen om aan de Schoolstraat in Almere Haven een nieuw gezondheidscentrum te openen. De organisatie doet dit in samenwerking met het Flevoziekenhuis, fysiotherapeuten De Haak en de Apotheken Almere Haven. Naar verwachting gaat het nieuwe centrum begin 2018 open. Lees meer »

Fysiotherapeut kan testuitslagen mogelijk beïnvloeden

Pijn aan het bewegingsapparaat staat op de eerste plaats van oorzaken voor arbeidsverzuim. Om vast te stellen hoe iemand gehinderd wordt in zijn werk, worden gestandaardiseerde testen gebruikt. Sandra Jorna-Lakke was benieuwd of de houding van de fysiotherapeut invloed heeft op de uitkomsten van deze test. Lees meer »

Loopblessures voorkomen met muziek

Het tempo van muziek heeft een invloed op het aantal stappen dat sporters zetten bij het lopen. De resultaten kunnen relevant zijn voor looptraining en blessurepreventie. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Gent. Lees meer »

Service verbeteren via waarderingen

De openlijke en continue feedback van patiënten moet zorgverleners stimuleren om hun eigen dienstverlening kritisch tegen het licht te houden. Wat gaat goed en wat kan beter? Door samen te werken aan betere zorg, moet volgens de waarderingssite ZorgkaartNederland de afstand tussen patiënten en zorgverleners afnemen. Lees meer »

Gelezen in Huisarts en Wetenschap | Stepped care bij artrose

Het gangbare beleid bij patiënten met artrose van knie of heup is niet optimaal. Er worden vaak interventies gebruikt waarvan de effectiviteit niet bewezen is, terwijl de aanbevolen niet-chirurgische behandelmogelijkheden niet altijd adequaat worden toegepast. De aanbevolen strategie bij artrose is, zoals bij alle chronische aandoeningen, stepped care. Lees meer »

Ouderen mijden zorg om kosten

Ouderen zien af van zorg die ze nodig hebben vanwege de kosten. Ze proberen hun eigen risico voor de zorgverzekering zo min mogelijk aan te spreken. Zo compenseren ze het koopkracht verlies dat ze de afgelopen jaren hebben geleden. Dat stellen ouderenbond ANBO, de ouderenombudsman, apothekers, huisartsen, specialisten en tandartsen vast. Lees meer »

Longfunctietest onvoldoende voor diagnose COPD

De longfunctietest die wordt gebruikt om te testen op COPD geeft bij rokers onvoldoende uitsluitsel. De helft van de rokers met een goede uitslag heeft toch symptomen die wijzen op COPD. Amerikaanse wetenschappers trekken deze conclusie op basis van metingen bij ruim 5.000 rokers, ex-rokers en mensen die nog nooit gerookt hadden. Lees meer »

Patiënt wil dat ziekenhuis prestaties bewijst

Patiënten verwachten in toenemende mate dat ziekenhuizen hun prestaties op allerlei terrein met bewijzen onderbouwen. Met die groeiende behoefte aan informatie dwingt de patiënt het ziekenhuis tot scherpe keuzes in het behandelaanbod en de bedrijfsvoering. Lees meer »

‘Gesponsorde’ fysiotherapie geen keurmerk voor kwaliteit | Blog

In een blog op Zorgvisie laat fysiotherapeut Gerard Koel weten dat hij het eens is met de waarschuwing om toch vooral voorzichtig te zijn met de toegenomen macht van de zorgverzekeraars. Volgens Koelen zet SchouderNetwerk Nederland vraagtekens bij de kwaliteit van fysiotherapienetwerken die zijn geïnitieerd door een zorgverzekeraar. Lees meer »

Casus | Mediale kniepijn bij een 43-jarige man

Tijdens een partij tennis voelde een 43-jarige sportieve man een pijnscheut aan de mediale zijde van zijn rechterknie. Hij speelde de partij wel uit, maar diezelfde avond werd de knie dik. Sinds die dag had hij lichte mediale kniepijn en de knie voelde niet meer zo sterk als voorheen. De mate van pijn wisselde sterk. De huisarts vermoedde een meniscusletsel en stuurde de patiënt door naar de fysiotherapeut. Lees meer »